Dr. H. Bavinckschool

Groep 3

Algemene informatie groep 3

Binnenkomst

Om 8.23 uur gaat de eerste bel. De kinderen mogen dan binnenkomen. De leerkracht is in het lokaal en bij binnenkomst geven de kinderen de juf een hand. Daarna gaan zij op hun plek zitten.

Om 8.30 uur gaat de tweede bel en gaan de lessen beginnen. Wilt u er op toe zien dat uw zoon/ dochter op tijd op school is?

 

Eten en drinken

De kinderen nemen iedere dag wat te eten (geen snoep) en te drinken (geen blikjes) mee. Na de pauze (10.00-10.15 uur) eten en drinken we een kwartiertje in de klas. Graag bekers en trommels voorzien van naam. Tijdens het eten en drinken wordt er voorgelezen.

Dit is ook het moment dat er getrakteerd mag worden bij een verjaardag. De traktatie kunt u om 10.15 uur of ’s morgens voor schooltijd komen brengen.

Om 12 uur gaan de kinderen lunchen.

 

Gym

Op maandag en woensdag is er gym.

De kinderen dragen gymkleding en gymschoenen. Als de kinderen geen gymspullen mee hebben, dan kunnen ze helaas niet met de gym meedoen.

Op dinsdag en donderdag spelen we bij mooi weer een extra buiten.

 

Lezen/taal

Wij werken in groep 3 met de methode Veilig Leren Lezen kim- versie. Deze methode maakt gebruik van werkboekjes (taal en spellingsonderwijs), veilig en vlot boekjes en leesboekjes (leesonderwijs).

De methode is opgebouwd uit 13 kernen.

In kern start t/m 6 leren de kinderen alle letters.

De letter is het uitgangspunt in Veilig leren lezen kim-versie.

De kinderen leren bij elke woord steeds 1 nieuwe letter.

De kinderen leren de volgende woorden

start: ik-kim-sim

kern 1: kip-aap-raak-rem-vis

kern 2: maan-pet- meet- been- boot

kern 3: doos-doek- zee- ijs- haar

kern 4: wip- zon- zak- bus- jas

kern 5: jeuk-ziek-lijm- hout- vuur

kern 6:”mug-saus-muis-duif-geit

 

 

In kern 7 t/m de afsluiting zullen de kinderen elke keer een nieuw soort woordtype leren. U kunt dan denken aan de volgende soort woorden:

-      tweelettergrepige samenstellingen: voetbal, zeilboot;

-      eenlettergrepige woorden die eindigen op 2 medeklinkers: laars, helm;

-      eenlettergrepige woorden die beginnen met 2 medeklinkers: kroon, vlieg;

-      eenlettergrepige woorden die beginnen met sch: schoen, schep;

-      eenlettergrepige woorden die eindigen op ng : ring, tong;

-      eenlettergrepige woorden met een hoofdletter: Kim, Fien.

In de methode wordt ook veel aandacht besteed aan begrijpend lezen.

Na iedere kern volgt een Veilig en Vlot toets. Deze toets toetst het technisch vlot lezen (1 minuut toets).

De methode VLL kent daarnaast ook nog 4 signaleringstoetsen: de herfst-, winter-, lente- en eindsignalering.

Op deze manier kunnen we de vorderingen van uw kind goed volgen.

Na elke kern krijgen de kinderen een diploma mee. Op dit diploma schrijf ik op de achterkant hoeveel woorden uw kind goed gelezen heeft. Als de kinderen het huiswerk van kern 1 meekrijgen, dan ontvangt u ook een normering.

 

De methode heeft een drieledige opbouw. Er wordt namelijk specifiek onderwijs gegeven aan kinderen met een trage leesontwikkeling (ster), kinderen met een normale leesontwikkeling (maan) en kinderen met een snelle leesontwikkeling (zon).

 

Om het leesproces goed op gang te krijgen, krijgen de kinderen aan het begin van elke kern kopieerbladen mee naar huis . Laat uw kind elke dag even 5 minuten oefenen op een vast moment. Niet alles in één keer, maar steeds een klein stukje! U kunt ook met uw kind naar de bieb gaan

De methode maakt ook gebruik van een computerprogramma. Dit programma kan u kind ook thuis doen.

Binnenkort ontvangt u een mail met een link.

 

Rekenonderwijs

Er wordt met de methode Wereld in Getallen gewerkt. De methode maakt gebruik van een werkboek, kopieerbladen en een toetsboek. Daarnaast zijn er pluswerkboeken voor de kinderen die iets meer aankunnen. Ook hoort er een computerprogramma bij, waarmee de kinderen meerdere keren per week oefenen.

De methode kent 8 blokken. Soms duurt een blok 4 weken, soms duurt een blok 5 weken.  Na elk blok volgt een toets, waarin gekeken wordt of de kinderen de behandelde doelen beheersen.

De nadruk van het rekenonderwijs in groep 3 ligt bij het optellen en aftrekken tot 20. De kinderen moeten aan het eind van groep 3 goed en snel tot 20 kunnen rekenen.

De getallen tot 100 moeten worden herkend. Hier wordt nog niet mee gerekend.

 

De onderdelen: delen, meten en vermenigvuldigen komen spelenderwijs aan de orde. Bijvoorbeeld: uit 1 fles limonade schenk ik 5 glazen vol, hoeveel uit 3 flessen? Aan het eind van groep 3 moeten de kinderen de hele en halve uren op de klok af kunnen lezen.

 

Schrijfonderwijs

We gebruiken de methode  Pennenstreken.  Bij deze methode leren de kinderen los schrift te schrijven. De geleerde letters bij het lezen, worden direct behandeld bij het schrijven. In groep 3 wordt er geschreven met een driekantig potlood.

Bij het leren schrijven is de juiste pengreep en de zithouding erg belangrijk.

Ook leren we in groep 3 de getallen 0 t/m 9 op de juiste manier te schrijven.

 

Woordenschat

De kinderen van groep 3 krijgen leren veel nieuwe woorden. Deze woorden komen voor in het ankerverhaal en passen bij het thema van Veilig leren lezen. Nieuwe woorden worden aangeboden via de woordenmuur en via de methode van Veilig leren lezen.

 

Engels

Vanwege het intensieve leesprogramma krijgen de kinderen het eerste half jaar 1 keer in de week ongeveer 15 minuten Engels. In het tweede half jaar wordt dit uitgebreid naar 2 keer per week.

Dit zal vaak gebeuren in spelvorm en met behulp van de methode Groove.me. De kinderen leren spelenderwijs het Engels. De nadruk ligt op de skills: listening and speaking.

Ik zoek nog een ouder die Engels wil geven in de English corner.

 

Expressievakken

Naast de zaakvakken krijgen de kinderen les in vakken die te maken hebben met expressie. Er wordt geknutseld en getekend, ook muziek en drama komen aan de orde.

 

Talentenmiddagen

In 2 periodes van het jaar worden talentenmiddagen georganiseerd.

Tijdens deze middagen werkt uw kind op verschillende manieren aan een talent (zagen, drama, zang, schrijven van toneelstuk, borduren e.d.). De talentenmiddagen zijn soms ook groepsdoorbrekend. In de week van 25 september start de eerste periode van talentenmiddagen.
Ik zoek nog ouders die willen helpen.

Op het bord naast de deur kunt u zich inschrijven.

 

Wereldoriëntatie .

In groep 3 wordt in het tweede helft van het jaar aandacht besteed aan wereldoriëntatie door middel van de methode Wijzneus.

 

Daarnaast kijken we naar Huisje Boompje Beestje. Ook worden er geregeld filmpjes uit de beeldbank bekeken. Deze filmpjes sluiten aan bij de woorden die geleerd zijn en zijn vaak educatief van aard.

 

Godsdienst

Bij godsdienst wordt de methode Trefwoord gebruikt. Iedere week wordt er vanuit een thema gewerkt. Naast verhalen uit de Bijbel worden ook ‘dagelijkse’ verhalen gebruikt om het thema van de week in te leiden of in de praktijk toe te passen. De methode biedt liederen en verwerkingen aan. Een aantal keren per jaar is er een gezamenlijke viering waarin een bijbelverhaal centraal staat.

 

Kanjertraining

Sinds een aantal jaar werken wij gaan wij met de sociaal emotionele methode Kanjertraining werken.

De doelen van de Kanjertraining zijn:

- bevorderen van vertrouwen en veiligheid in de klas.

- versterking van sociale vaardigheden bij de kinderen.

- beheersing door kinderen van verschillende oplossingsstrategieën in conflicten.

- bewustwording van eigenheid bij de kinderen: ik doe mij niet anders voor dan ik  

   werkelijk ben.

- verantwoording nemen.

De methode maakt gebruik van 4 verschillende petten om kinderen te leren met conflictsituaties om te gaan.

  • Witte pet, de tijger :  rustig, zelfverzekerd, in balans
  • Zwarte pet, de vogel: te krachtig en daardoor grensoverschrijdend en brutaal.
  • Rode pet, de aap: clownesk en onverschillig gedrag.
  • Gele pet, konijn: te voorzichtig en bang.

 

Hoeken

De overgang van groep 2 naar groep 3 is voor veel kinderen best wennen. Om deze stap te verkleinen en de kinderen op spelenderwijs te blijven leren, bieden wij de kinderen 3 keer per week de mogelijkheid om te kiezen in hoeken.

Zo kunt u denken aan een rekenhoek, taalhoek, techniekhoek, speelhoek en leeshoek.

 

Dagrooster

Met behulp van pictogrammen en/of geschreven tekst wordt het dagrooster op het bord vermeld. Zo kunnen de leerlingen zelf ontdekken hoe de dag eruit komt te zien.

 

Zelfstandig werken

Op de Bavinckschool worden tijdens de zelfstandig werken drie klassensymbolen gebruikt.

Groen:        Als je iets te vragen hebt, mag dit. Dit doe je zachtjes bij je

buurman of buurvrouw of je vraagt het zachtjes aan de leerkracht.

Oranje:       Je mag de leerkracht niet storen. Als je iets moet overleggen, doe

je dat fluisterend met je buurman of buurvrouw.

Rood:          Iedereen is stil. Dit symbool wordt alleen bij toetsen gebruikt.

 

 

CITO toetsen

Ook voor groep 3 zijn er een aantal CITO toetsen. Deze toetsen zijn gemaakt door het CITO. Dit zijn landelijk genormeerde toetsen, onafhankelijk van de methodes die door de scholen worden gehanteerd. Voor groep 3 houdt dit in dat de onderstaande toetsen worden afgenomen:

  • 2 keer rekenen
  • 2 keer spelling
  • 1 keer begrijpend lezen
  • 2 keer AVI en DMT (technisch lezen toetsen)

 

Elastomap

Uw zoon/dochter heeft een elastomap nodig. Hierin worden de werkjes van uw kind en de evt. uitgaande brieven gestopt. Als de map mee naar huis gaat, gebeurt dit op vrijdag.

 

Vragen.

Mocht u vragen hebben over uw zoon/dochter, dan kunt u altijd bij mij terecht.

Voor korte vragen ben ik meestal om 14.00 uur beschikbaar, maar u kunt ook om 14.00 uur of via de mail een afspraak bij mij maken.

 

Met vriendelijke groet,

Miranda Meijer (m.meijer@proceon.nl ) groep 3

Agenda

Nog geen items beschikbaar

Bavinckschool Hilversum

Bosdrift 21
1214 JS Hilversum
t: 035 624 60 52
e: bavinck@proceon.nl

Terug naar boven

De Dr. H. Bavinckschool is gevestigd in een prachtig Dudokgebouw aan de Bosdrift 21 te Hilversum. We hebben 11 lokalen, een gymzaal en een mediatheek.