Dr. H. Bavinckschool

Groep 5

Algemene informatie groep 5

De leerkrachten
Hilde         : maandag, dinsdag en woensdag
Miranda    : donderdag en vrijdag


Dagprogramma
Na de eerste bel gaan de kinderen in de rij staan. De kinderen worden door de leerkracht opgehaald en gaan dan rustig naar binnen.
Het is niet de bedoeling dat ouders nog mee naar binnen lopen.
Er wordt op het schoolplein afscheid genomen.
De kinderen doen hun jas en het eten en drinken in hun luizentas op de gang.
Kinderen die met de fiets komen kunnen hun sleutel in de sleutelbakjes stoppen. De kinderen geven de leerkracht een hand bij binnenkomst. Daarna gaan de kinderen naar hun plek en wachten tot de les gaat beginnen. Van tevoren kunnen de kinderen al zien wat er die dag gaat gebeuren. Op het bord staat de dagplanning.

08.25 uur   De klassendienst deelt de tablets uit, waar een groot deel van
                 de ochtend op gewerkt wordt aan de vakken taal, rekenen,  
                 spelling, woordenschat en studievaardigheden via het
                 programma "Snappet".
08.30 uur: De tweede bel gaat. De lessen beginnen direct. Dus voor de
                rust is het fijn als alle kinderen binnen zijn!

Lezen
Elke ochtend wordt er in de groep begonnen met stillezen. De kinderen kunnen bij de bibliotheek boeken lenen. Als de groep aan het lezen is geeft de leerkracht aan kleine groepjes extra instructie. Er worden bijvoorbeeld woordrijen geoefend om het leestempo te verhogen.

Uitleg dagtaak en zelfstandig werken
In de ochtend krijgen de kinderen uitleg over de leerstof waarna ze aan de slag gaan en dit afstrepen op hun weekplanner.
Na de uitleg gaan de kinderen zelfstandig aan het werk, bijna altijd met Snappet. De eerste tien minuten zetten de kinderen hun kindwieltje op rood. De leerkracht geeft dan extra instructie aan kleine groepjes kinderen. Regelmatig zal de leerkracht ook een ronde lopen om de kinderen te helpen. Als de kinderen een vraag hebben kunnen ze het wieltje op rood/oranje zetten. Op aanwijzing van de leerkracht mogen de wieltjes op groen en mogen de kinderen hun pinkstem gebruiken.

Weekplanner
De kinderen hebben allemaal een eigen weekplanner. Op de weekplanner staat wat de kinderen moeten maken. De kinderen kunnen na uitleg met de opdrachten beginnen.

Rekenen
We werken uit de methode "De wereld in getallen"
De onderwerpen die dit jaar belangrijk zijn voor groep 5 zijn:

  • getallen t/m 1000 kunnen uitspreken
  • plaatsen op een getallenlijn, er mee optellen en aftrekken
  • een goede strategie toepassen bij vermenigvuldigen.
  • deelsommen “over” de tafels heen, ook met rest
  • rekenen met de kalender, digitale tijden, oppervlakte en omtrek
  • grafieken kunnen lezen en interpreteren
  • werken met het begrip “schaal.”
  • redactiesommen
  • hoofdrekenen
  • tafels

De instructie wordt meestal in een korte PowerPoint presentatie gegeven en is de combinatie van de leerstof uit het boek en de opdrachten in Snappet. De tafels zijn erg belangrijk. Het is noodzakelijk dat de kinderen de tafels ook thuis goed en vaak oefenen. Dit kan met allerlei leuke oefensites op de computer of tablet. In de klas introduceren we het tafelminuutje.

Spelling
Elke week worden er nieuwe woorden op Snappet aangeboden, maar er worden ook steeds bekende woorden herhaald en geoefend. De kinderen krijgen een ROOD mapje met de nieuwe woorden mee naar huis om thuis te oefenen. In Snappet zitten veel dictees, maar ook starten we elke dag met een 5woordendictee om extra te oefenen. Op vrijdag krijgen de kinderen een WEEKdictee (eerst woorden, later zinnen) met daarin de woorden van die week én woorden uit andere pakketten, die al besproken zijn. Het is erg aan te raden om deze woorden thuis voor te bereiden. In de maandmemo geven we precies aan in welke week welke bladzijdes worden getoetst.

Taal
We werken uit de methode “Taal Actief”. in deze methode wordt veel aandacht besteed aan de uitbreiding van woordenschat, spreken en luisteren, schrijven en taal verkennen.

Inslijpen van lesstof
Om de lesstof goed te laten inslijpen werken de kinderen op school aan: 

Spelling     : 4x per week 5 woordendictee
Rekenen    : tafels en klokkijken
                  4x per week het tafelminuutje    
Lezen        : 3x per week woordrijen lezen via bord (klassikaal en
                  kinderen individueel aan instructietafel of via computer)

Extra werk
Kinderen die klaar zijn met hun weekplanner voor de dag kunnen met het keuzewerk aan de gang gaan. Snappet is zo ingericht, dat de kinderen op hun eigen niveau werken en kunnen doorgaan. Ook staan er andere taken op de weekplanner, waar kinderen aan kunnen werken.
Denk hierbij aan:

Oefenboekje spelling    = extra oefening spelling
Pico Piccolo                = extra oefening spelling/taal/rekenen
Plusboekje spelling      = verrijking spelling
Kien!                         = verrijking voor rekenen
Rekentijgers               = verrijking voor rekenen (BBC-leerlingen)
BBC map                   = verrijking voor leerlingen uit de BBC


Begrijpend lezen
Er zijn twee lessen in de week.
In de eerste les gaat de leerkracht samen met de leerlingen de tekst van Nieuwsbegrip lezen en n.a.v. het doel van de les belangrijke informatie arceren met de markeerstift. In de tweede les werken de kinderen op niveau.
De leerlingen die iets meer instructie behoeven werken samen met de leerkracht. De andere leerlingen verwerken de les zelfstandig.


Wereldoriëntatie
Wij werken met de methodes '" Naut" (natuur), "Meander" (aardrijkskunde) en "Brandaan"(geschiedenis). Er staat veel waardevolle informatie in onze boeken en de filmpjes, die bij deze methodes horen zijn erg mooi en duidelijk. In het begin klassikaal, maar over een aantal weken werken de kinderen in tweetallen aan werkbladen. Aan het eind van elk thema (5 per methode) krijgen de kinderen een toets. Daarvoor krijgen ze een samenvatting en het werkblad mee naar huis om te leren. U wordt hier tijdig van op de hoogte gesteld.

Gym
De kinderen hebben dinsdagmiddag gym in de gymzaal. De kinderen moeten gymkleding aan. Zonder juiste kleding kunnen ze niet meedoen. Op donderdagmiddag mogen de kinderen dertig minuten buiten spelen.


Boekenbeurt
De kinderen in groep 5 gaan een boekenbeurt houden. Hiermee hopen we het leesplezier van de kinderen te bevorderen en de medeleerlingen aan te zetten om de besproken boeken ook te gaan lezen. Ook leren de kinderen zo om voor een groep iets te presenteren. We gaan binnenkort een inschrijflijst maken, waarop de kinderen hun naam en boek kunnen noteren. De boekenbeurten zullen gaan plaatsvinden vanaf eind oktober.

Huiswerk
De kinderen in groep 5 krijgen soms huiswerk mee. Te denken valt aan de woordpakketten, de tafels, samenvattingen van wereldoriëntatie, topografie e.d. Belangrijk is dat de kinderen allemaal een elastomap hebben om huiswerk, weekplanners, gemaakt werk e.d. in mee te nemen. U mag uw kind met het huiswerk helpen, maar als het kind er niet uitkomt, is het belangrijk dat het kind naar de juf komt.

Vragen
Mocht u voor schooltijd iets kwijt willen, dan ontvangen we graag een kort bericht via Social Schools.

Heeft u vragen over uw kind of over andere zaken van groep 5 dan kunt u altijd om 14.15 uur bij een van de leerkrachten langskomen of even een mailtje sturen.
 

Met vriendelijke groet,

Juf Miranda en Juf Hilde

Agenda

Nog geen items beschikbaar

Bavinckschool Hilversum

Bosdrift 21
1214 JS Hilversum
t: 035 624 60 52
e: bavinck@proceon.nl

Terug naar boven

De Dr. H. Bavinckschool is gevestigd in een prachtig Dudokgebouw aan de Bosdrift 21 te Hilversum. We hebben 11 lokalen, een gymzaal en een mediatheek.