Dr. H. Bavinckschool

Groep 5a

Algemene informatie groep 5a

 

Binnenkomst

Om 8.23 uur gaat de eerste bel. De kinderen mogen dan binnenkomen. De leerkracht is in het lokaal en bij binnenkomst geven de kinderen de juf een hand. Daarna gaan zij op hun plek zitten.

Om 8.30 uur gaat de tweede bel en gaan de lessen beginnen. Wilt u er op toe zien dat uw zoon/ dochter op tijd op school is?

 

Eten en drinken

De kinderen nemen iedere dag wat te eten (geen snoep) en te drinken (geen blikjes) mee. Na de pauze (10.00-10.15 uur) eten en drinken we een kwartiertje in de klas. Graag bekers en trommels voorzien van naam. Tijdens het eten en drinken wordt er voorgelezen.

Dit is ook het moment dat er getrakteerd mag worden bij een verjaardag. De traktatie kunt u om 10.15 uur of ’s morgens voor schooltijd komen brengen.

 

Gym

Op donderdag  en vrijdag is er gym. Op donderdag geeft juf Manon de gymlessen.

De kinderen dragen gymkleding en gymschoenen. Als de kinderen geen gymspullen mee hebben, dan kunnen ze helaas niet met de gym meedoen.

Op maandag en woensdag spelen we bij mooi weer een keer extra buiten.

 

Lezen/taal

Wij werken in groep 3 met de methode Veilig Leren Lezen. Deze methode maakt gebruik van werkboekjes (taal en spellingsonderwijs), veilig en vlot boekjes en leesboekjes (leesonderwijs).

De methode is opgebouwd uit 13 kernen.

In kern 1 t/m 6 leren de kinderen alle letters. Door middel van ankerverhalen wordt de woordenschat uitgebreid.

In kern 7 t/m de afsluiting zullen de kinderen elke keer een nieuw soort woordtype leren. U kunt dan denken aan de volgende soort woorden:

-      tweelettergrepige samenstellingen: voetbal, zeilboot;

-      eenlettergrepige woorden die eindigen op 2 medeklinkers: laars, helm;

-      eenlettergrepige woorden die beginnen met 2 medeklinkers: kroon, vlieg;

-      eenlettergrepige woorden die beginnen met sch: schoen, schep;

-      eenlettergrepige woorden die eindigen op ng : ring, tong;

-      eenlettergrepige woorden met een hoofdletter: Kim, Fien.

 

In de methode wordt ook veel aandacht gegeven aan het begrijpend lezen.

Na iedere kern volgt een Veilig en Vlot toets. Deze toets toetst het technisch vlot lezen (1 minuut toets).

De methode VLL kent daarnaast ook nog 4 signaleringstoetsen: de herfst-, winter-, lente- en eindsignalering.

Op deze manier kunnen we de vorderingen van uw kind goed volgen.

 

De methode heeft een drieledige opbouw. Er wordt namelijk specifiek onderwijs gegeven aan kinderen met een trage leesontwikkeling (ster), kinderen met een normale leesontwikkeling (maan) en kinderen met een snelle leesontwikkeling (raket en zon).

 

Om het leesproces goed op gang te krijgen, krijgen de kinderen aan het begin van elke kern kopieerbladen mee naar huis . Laat uw kind elke dag even 5 minuten oefenen op een vast moment. Niet alles in één keer, maar steeds een klein stukje! U kunt ook met uw kind naar de bieb gaan en hem/haar op een gegeven moment elke avond voor het slapen gaan zelfstandig hardop laten lezen uit een boek van de bieb.

 

 

 

Rekenonderwijs

Er wordt met de methode Wereld in Getallen gewerkt. De methode maakt gebruik van een werkboek, kopieerbladen en een toetsboek. Daarnaast zijn er pluswerkboeken voor de kinderen die iets meer aankunnen en bijwerkboeken voor kinderen die het rekenen lastig vinden. Ook hoort er een computerprogramma bij, waarmee de kinderen meerdere keren per week oefenen.

De methode kent 8 blokken. Soms duurt een blok 4 weken, soms duurt een blok 5 weken.  Na elk blok volgt een toets, waarin gekeken wordt of de kinderen de behandelde doelen beheersen.

De nadruk van het rekenonderwijs in groep 3 ligt bij het optellen en aftrekken tot 20. De kinderen moeten aan het eind van groep 3 goed en snel tot 20 kunnen rekenen (automatiseren). De getallen tot 100 moeten worden herkend. Hier wordt nog niet mee gerekend.

 

De onderdelen delen, meten en vermenigvuldigen komen spelenderwijs aan de orde. Bijvoorbeeld: uit 1 fles limonade schenk ik 5 glazen vol, hoeveel uit 3 flessen? Aan het eind van groep 3 moeten de kinderen de hele en halve uren op de klok af kunnen lezen.

 

Schrijfonderwijs

We gebruiken de methode  Pennenstreken.  Bij deze methode leren de kinderen los schrift te schrijven. De geleerde letters bij het lezen, worden direct behandeld bij het schrijven. Aan het einde van groep 3 kunnen de woorden geschreven worden. In groep 3 wordt er geschreven met een driekantig potlood.

Bij het leren schrijven is de juiste pengreep en de zithouding erg belangrijk.

Ook leren we in groep 3 de getallen 0 t/m 9 op de juiste manier te schrijven.

 

Woordenschat

Elke dag wordt er ongeveer een kwartier gericht gewerkt aan de woordenschat in groep 3. Nieuwe woorden worden aangeboden via de woordenmuur en via de methode voor taal en lezen (ankerverhalen).

 

Engels

Twee keer per week  wordt er in groep 3 ongeveer 15 minuten Engels gesproken. Dit zal vaak gebeuren in spelvorm en met behulp van de methode Groove.me. De kinderen leren spelenderwijs het Engels. De nadruk ligt op de skills: listening and speaking. Reading en writing zullen in hogere groepen op de Bavinckschool aan bod komen. Daarnaast krijgen de kinderen om de twee weken Engels in de English corner, door vrijwillige ouders.

 

Expressievakken

Naast de zaakvakken krijgen de kinderen les in vakken die te maken hebben met expressie. Er wordt geknutseld en getekend, ook muziek drama en dans komen aan de orde.

 

Talentenmiddagen

In 2 periodes van het jaar worden talentenmiddagen georganiseerd.

Tijdens deze middagen werkt uw kind op verschillende manieren aan een talent (zagen, drama, zang, schrijven van toneelstuk, borduren e.d.). De talentenmiddagen zijn soms ook groepsdoorbrekend.

 

 

Wereldoriëntatie .

Vanaf groep 5 worden de wereldoriëntatievakken apart van elkaar gegeven. In groep 3 wordt in het tweede helft van het jaar aandacht besteed aan wereldoriëntatie door middel van de methode Wijzneus.

 

Daarnaast kijken we naar Huisje Boompje Beestje. Ook worden er geregeld filmpjes uit de beeldbank bekeken. Deze filmpjes sluiten aan bij de woorden die geleerd zijn en zijn vaak educatief van aard.

 

Godsdienst

Bij godsdienst wordt de methode Trefwoord gebruikt. Iedere week wordt er vanuit een thema gewerkt. Naast verhalen uit de Bijbel worden ook ‘dagelijkse’ verhalen gebruikt om het thema van de week in te leiden of in de praktijk toe te passen. De methode biedt liederen en verwerkingen aan. Een aantal keren per jaar is er een gezamenlijke viering waarin een bijbelverhaal centraal staat.

 

Kanjertraining

Sinds een aantal jaar werken wij gaan wij met de sociaal emotionele methode Kanjertraining werken.

De doelen van de Kanjertraining zijn:

- bevorderen van vertrouwen en veiligheid in de klas.

- versterking van sociale vaardigheden bij de kinderen.

- beheersing door kinderen van verschillende oplossingsstrategieën in conflicten.

- bewustwording van eigenheid bij de kinderen: ik        doe mij niet anders voor dan ik  

   werkelijk ben.

- verantwoording nemen.

       

De methode maakt gebruik van 4 verschillende petten om kinderen te leren met conflictsituaties om te gaan.

  • Witte pet, de tijger :  rustig, zelfverzekerd, in balans
  • Zwarte pet, de vogel: te krachtig en daardoor grensoverschrijdend en brutaal.
  • Rode pet, de aap: clownesk en onverschillig gedrag.
  • Gele pet, konijn: te voorzichtig en bang.

 

Hoeken

De overgang van groep 2 naar groep 3 is voor veel kinderen best wennen. Om deze stap te verkleinen en de kinderen op spelenderwijs te blijven leren, bieden wij de kinderen 3 keer per week de mogelijkheid om te kiezen in hoeken.

Zo kun je denken aan een rekenhoek, taalhoek, techniekhoek, speelhoek en leeshoek.

 

Dagrooster

Met behulp van pictogrammen en/of geschreven tekst wordt het dagrooster op het bord vermeld. Zo kunnen de leerlingen zelf ontdekken hoe de dag eruit komt te zien. In de loop van het jaar wordt hieraan ook een dagtaak toegevoegd.


Zelfstandig werken

Op de Bavinckschool worden tijdens de zelfstandig werken drie klassensymbolen gebruikt.

Groen:        Als je iets te vragen hebt, mag dit. Dit doe je zachtjes bij je

buurman of buurvrouw of je vraagt het zachtjes aan de leerkracht.

Oranje:       Je mag de leerkracht niet storen. Als je iets moet overleggen, doe

je dat fluisterend met je buurman of buurvrouw.

Rood:          Iedereen is stil. Dit symbool wordt alleen bij toetsen gebruikt.

 

 

CITO toetsen

Ook voor groep 3 zijn er een aantal CITO toetsen. Deze toetsen zijn gemaakt door het CITO. Dit zijn landelijk genormeerde toetsen, onafhankelijk van de methodes die door de scholen worden gehanteerd. Voor groep 3 houdt dit in dat de onderstaande toetsen worden afgenomen:

  • 2 keer rekenen
  • 2 keer spelling
  • 1 keer begrijpend lezen
  • AVI en DMT meerdere keren per jaar (technisch lezen toetsen)
  • 2 keer woordenschat

 

Elastomap

Uw zoon/dochter heeft een elastomap nodig. Hierin worden de werkjes van uw kind en de evt. uitgaande brieven gestopt. Als de map mee naar huis gaat, gebeurt dit op vrijdag.

 

vragen.

Mocht u vragen hebben over uw zoon/dochter, dan kunt u altijd bij ons terecht.

Voor korte vragen zijn wij meestal om 14.00 uur beschikbaar, maar u kunt ook om 14.00 uur of via de mail een afspraak bij ons maken.

 

 

Met vriendelijke groet,

Claudia Eeken (c.eeken@proceon.nl) groep 3b

 

 

Agenda

Nog geen items beschikbaar

Bavinckschool Hilversum

Bosdrift 21
1214 JS Hilversum
t: 035 624 60 52
e: bavinck@proceon.nl

Terug naar boven

De Dr. H. Bavinckschool is gevestigd in een prachtig Dudokgebouw aan de Bosdrift 21 te Hilversum. We hebben 11 lokalen, een gymzaal en een mediatheek.