Dr. H. Bavinckschool

Groep 6a

Algemene informatie groep 6a

De leerkrachten

Juf Lotte    : maandag en dinsdag
juf Hilde     : woensdag, donderdag en vrijdag


Dagprogramma
Na de eerste bel gaan de kinderen in de rij staan. De kinderen worden door de leerkracht opgehaald en gaan dan rustig naar binnen.
Het is niet de bedoeling dat ouders nog mee naar binnen lopen.
Er wordt op het schoolplein afscheid genomen.
De kinderen doen hun jas in hun luizentas en het eten en drinken gaat in de bakken op de gang.
Kinderen die met de fiets komen kunnen hun sleutel in de sleutelbakjes stoppen. De kinderen geven de juf een hand bij binnenkomst. Daarna gaan de kinderen naar hun plek en wachten tot de les gaat beginnen.
Van tevoren kunnen de kinderen al zien wat er die dag gaat gebeuren.
Op het bord staat de dagplanning.
08.25 uur De klassendienst deelt de tablets uit, waar een groot deel van
               de ochtend op gewerkt wordt aan de vakken taal, rekenen,  
               spelling, woordenschat en studievaardigheden via het
               programma "Snappet".
08.30 uur: De tweede bel gaat. De lessen beginnen direct. Dus voor de
                 rust is het fijn als alle kinderen binnen zijn!


Lezen
Elke ochtend wordt er in de groep begonnen met stillezen. De kinderen kunnen bij de bibliotheek boeken lenen. Als de groep aan het lezen is geeft de leerkracht aan kleine groepjes extra instructie. Er worden bijvoorbeeld woordrijen geoefend om het leestempo te verhogen.


 

Uitleg dagtaak en zelfstandig werken
In de ochtend krijgen de kinderen uitleg van hun dagtaak.
Na de uitleg gaan de kinderen zelfstandig aan het werk, bijna altijd met Snappet. De eerste tien minuten zetten de kinderen hun kindwieltje op rood. De leerkracht geeft dan extra instructie aan kleine groepjes kinderen. Regelmatig zal de leerkracht ook een ronde lopen om de kinderen te helpen. Als de kinderen een vraag hebben kunnen ze het wieltje op rood/oranje zetten. Op aanwijzing van de leerkracht mogen de wieltjes op groen en mogen de kinderen op fluistertoon elkaar helpen.

Dagtaak
De kinderen hebben allemaal een eigen weekplanner. Op de weekplanner staat wat de kinderen moeten maken. De kinderen kunnen na uitleg met de opdrachten beginnen.

Extra werk
Kinderen die klaar zijn met hun dagtaak kunnen met het keuzewerk aan de gang gaan. Snappet is zo ingericht, dat de kinderen op hun eigen niveau werken en kunnen doorgaan. Ook staan er andere taken op de weekplanner, waar kinderen aan kunnen werken. Soms met een grote tablet, bijv. Google Earth bij aardrijkskunde opdrachten.

Rekenen
We werken uit de methode "De wereld in getallen"
De onderwerpen die dit jaar belangrijk zijn voor groep 5 zijn

  • getallen t/m 1000 kunnen uitspreken
  • plaatsen op een getallenlijn, er mee optellen en aftrekken
  • een goede strategie toepassen bij vermenigvuldigen.
  • deelsommen “over” de tafels heen, ook met rest
  • rekenen met de kalender, digitale tijden, oppervlakte en omtrek
  • grafieken kunnen lezen en interpreteren
  • werken met het begrip “schaal.”
  • redactiesommen
  • hoofdrekenen
  • tafels

De instructie wordt meestal in een korte powerpoint presentatie gegeven en is de combinatie van de leerstof uit het boek en de opdrachten in Snappet. De tafels zijn erg belangrijk. Het is noodzakelijk dat de kinderen de tafels ook thuis goed en vaak oefenen. Dit kan met allerlei leuke oefensites op de computer of tablet.
 

Spelling
Elke week worden er nieuwe woorden op Snappet aangeboden, maar er worden ook steeds bekende woorden herhaald en geoefend. De kinderen krijgen een ROOD mapje met de nieuwe woorden mee naar huis om thuis te oefenen. In Snappet zitten veel dictees. Op vrijdag krijgen de kinderen een WEEKdictee (eerst woorden, later zinnen) met daarin de woorden van die week én woorden uit andere pakketten, die al besproken zijn.
Het is erg aan te raden om deze woorden thuis voor te bereiden. In de maandmemo geven we precies aan in welke week welke bladzijdes worden getoetst.

 

Taal
We werken uit de methode “Taal Actief”. in deze methode wordt veel aandacht besteed aan de uitbreiding van woordenschat, spreken en luisteren, schrijven en taal verkennen.

 

Begrijpend lezen
We werken vooral aan de teksten en opdrachten van Nieuwsbegrip. De leerkracht helpt de kinderen, die dit moeilijk vinden. Ondertussen werken de anderen aan andere teksten en opdrachten en uitbreiding van de woordenschat. Op een andere dag draaien de opdrachten om, zodat iedereen ook aan andere teksten en opdrachten werkt.

 

Wereldoriëntatie
Wij werken met de methodes '" Naut" (natuur), "Meander" (aardrijkskunde) en "Brandaan"(geschiedenis).
Er staat veel waardevolle informatie in onze boeken en de filmpjes, die bij deze methodes horen zijn erg mooi en duidelijk. In het begin klassikaal, maar over een aantal weken werken de kinderen in tweetallen aan werkbladen. Aan het eind van elk thema (5 per methode) krijgen de kinderen een toets. Daarvoor krijgen ze een samenvatting mee naar huis om te leren. U wordt hier tijdig van op de hoogte gesteld.

 

Gym
De kinderen hebben vrijdagmiddag gym in de gymzaal. De kinderen moeten gymkleding aan. Zonder juiste kleding kunnen ze niet meedoen. Op dinsdagmiddag mogen de kinderen veertig minuten buiten spelen. Bij mooi weer gaan we dan soms naar de speeltuin aan de Neuweg of naar de Oude Haven.Boekenbeurt
De kinderen in groep 5 gaan een boekenbeurt houden. Hiermee hopen we het leesplezier van de kinderen te bevorderen en de medeleerlingen aan te zetten om de besproken boeken ook te gaan lezen. Ook leren de kinderen zo om voor een groep iets te presenteren. We gaan binnenkort een inschrijflijst maken, waarop de kinderen hun naam en boek kunnen noteren. De boekenbeurten zullen gaan plaatsvinden vanaf eind oktober (2 per week).

 

Huiswerk
De kinderen in groep 5 krijgen soms huiswerk mee. Te denken valt aan de woordpakketten, de tafels, samenvattingen van wereldoriëntatie, topografie e.d. Belangrijk is dat de kinderen allemaal een elastomap hebben om huiswerk, weekplanners, gemaakt werk e.d. in mee te nemen. U mag uw kind met het huiswerk helpen, maar als het kind er niet uitkomt, is het belangrijk dat het kind naar de juf komt.

 

Vragen
Mocht u voor schooltijd iets kwijt willen, dan ontvangen we graag een mailtje of uw kind kan ons een briefje geven met een korte notitie.

Heeft u vragen over uw kind of over andere zaken van groep 5 dan kunt u altijd om 14.15 uur bij een van de leerkrachten langskomen.

Met vriendelijke groet,
juf Lotte en juf Hilde

 

Agenda

Nog geen items beschikbaar

Bavinckschool Hilversum

Bosdrift 21
1214 JS Hilversum
t: 035 624 60 52
e: bavinck@proceon.nl

Terug naar boven

De Dr. H. Bavinckschool is gevestigd in een prachtig Dudokgebouw aan de Bosdrift 21 te Hilversum. We hebben 11 lokalen, een gymzaal en een mediatheek.