Dr. H. Bavinckschool

Groep 6a

Algemene informatie groep 6a

Dagprogramma
Na de eerste bel gaan de kinderen in de rij staan. De kinderen worden door de leerkracht opgehaald en gaan dan rustig naar binnen. Ze doen hun jas in hun luizentas en het eten en drinken gaat in de kast op de gang. Kinderen die met de fiets komen kunnen hun sleutel in het sleutelbakje stoppen. De kinderen begroeten de meester bij binnenkomst. Daarna gaan de kinderen op hun plek zitten en starten met stil lezen.

Op het bord kunnen de kinderen de dagplanning zien en zo weten ze wat we die dag gaan doen. Dit staat ook op de weekplanner.

Een groot deel van de ochtend wordt gewerkt op Chromebooks. Zit zijn laptops waarop via het programma "Snappet" wordt gewerkt aan de vakken taal, rekenen, spelling, woordenschat en studievaardigheden.

Extra taken
Wanneer kinderen klaar zijn met de verplichte lesstof op Snappet, kunnen ze uit de extra taken kiezen. Deze staan beschreven op hun weekplanner. Voorbeelden hiervan zijn redactiesommen maken, werken in Rekentuin, Taalzee, Kien, spellingmapjes met extra werkbladen en het werken aan doelen. Dat laatste maakt de kinderen erg bewust van hun ontwikkeling. Ze noteren een doel met hun huidige score. Daarna maken ze 20 opgaven in dat doel. Daarna geeft Snappet een nieuwe score en kunnen de kinderen zien hoeveel ze gegroeid zijn.

(Begrijpend) Lezen
Elke ochtend wordt er in de groep begonnen met stillezen. De kinderen kunnen bij de bibliotheek boeken lenen.
We werken dit jaar ook weer met de methode “Nieuwsbegrip”, waar teksten uit het nieuws centraal staan. Daar maken de kinderen vragen en opdrachten over en leren ze hoe ze een tekst kunnen lezen en gebruiken.

Rekenen
We werken uit de methode "De wereld in getallen"
De instructie wordt gegeven aan de hand van Snappet op het digibord en de verwerking is op Snappet op de Chromebooks.

Spelling
Elke week worden er nieuwe woorden op Snappet aangeboden, maar er worden ook reeds bekende woorden herhaald en geoefend.
De kinderen hebben de woorden uit de verschillende categorieën mee naar huis gekregen. Hiermee kunnen ze leren voor de weekdictees.
In Snappet worden verschillende lessen aangeboden. Reguliere lessen, flitslessen en dictees. Ook wordt er wekelijks op papier verwerkt.

Taal
We werken uit de methode “Taal Actief”. In deze methode wordt veel aandacht besteed aan de uitbreiding van woordenschat, spreken en luisteren, schrijven en taal verkennen.

Studievaardigheden
De kinderen leren studieteksten te begrijpen, schema’s, tabellen en grafieken te lezen, kaartlezen met legenda’s, woorden opzoeken in een woordenboek, etc.

Wereldoriëntatie
Wij werken met de methodes "Meander" (aardrijkskunde),  "Brandaan"(geschiedenis) en "Naut" (natuur).
Er staat veel waardevolle informatie in onze boeken en de filmpjes die bij deze methodes horen zijn erg mooi en duidelijk. Bij de lessen horen werkbladen. Die verwering op papier wisselt af tussen klassikaal, in tweetallen of individueel. Ook krijgen kinderen bij sommige lessen de opdracht om een toneelstukje of een muurkrant te maken om deze vervolgens aan de groep te presenteren.
Aan het eind van elk thema (4 per methode) krijgen de kinderen een toets. Daarvoor krijgen ze een samenvatting mee naar huis om te leren.

Gym
Elke week heeft de groep één keer gym en één keer extra buitenspelen. Bij mooi weer gaan we dan soms naar de speeltuin aan de Neuweg of naar de Oude Haven.
Wilt u uw kind zelf verantwoordelijk laten zijn voor het meenemen van de gymspullen naar school? Graag ook regelmatig wassen.

Huiswerk
De kinderen hebben dit jaar voor het eerst een vaste dag huiswerk. Op vrijdag moet er een bladzijde uit het rekenboekje worden gemaakt. Deze kijken we dan samen in de klas na. Verder kunnen de kinderen thuis oefenen met de woorden die die week centraal staan. Die staan in het spellingboekje. Incidenteel is er huiswerk voor zaakvakken en Engels. Dit schrijven de kinderen dan ook op in  hun agenda

Spreekbeurt en Boekenbeurt
Na de herfstvakantie zullen de kinderen hun boekenbeurt gaan houden. Hiervoor mogen ze een boek kiezen dat op hun niveau ligt of hoger als ze het zelfstandig hebben gelezen. (rond M6)
Na de voorjaarsvakantie zullen de spreekbeurten worden gehouden.

Social Schools
Alle leerlingen van groep 6B hebben een gekoppelde ouder. Ziekmeldingen kan u nu via Social Schools doorgeven.
Bij een excursie kunnen ouders zich aanmelden via Social Schools als zij mee willen als begeleider.
Hier komen ook nieuwsberichten op te staan over de klas.

Maandmemo
Aan het eind van de maand ontvangen jullie een maandmemo, waarin belangrijke informatie over de leerstof, activiteiten, data van toetsen e.d. vermeld staan.

Vragen
Heeft u vragen over uw kind of over andere zaken van groep 6 dan kunt u altijd om 14.15 uur even binnen komen lopen!

 

 

Agenda

Nog geen items beschikbaar

Bavinckschool Hilversum

Bosdrift 21
1214 JS Hilversum
t: 035 624 60 52
e: bavinck@proceon.nl

Terug naar boven

De Dr. H. Bavinckschool is gevestigd in een prachtig Dudokgebouw aan de Bosdrift 21 te Hilversum. We hebben 11 lokalen, een gymzaal en een mediatheek.