Dr. H. Bavinckschool

Groep 8a

Algemene informatie groep 8a

  • Algemeen

De kinderen hebben op maandag tot en met vrijdag les van meester Daniël. Vanaf januari zal op dinsdag iemand anders voor de groep staan.

Zit u iets dwars, heeft u vragen of wilt u gewoon even een praatje maken, wandel dan gerust na schooltijd even binnen. Wanneer de leerkracht u graag wilt spreken, zal hij u benaderen.

  • Werkwijze

Voor de vakken rekenen, spelling en taal werken we in niveaugroepen. De kinderen worden n.a.v. de toets resultaten ingedeeld in groepen van het juiste niveau. Wij gebruiken voor deze groepen de kleuren blauw, groen en rood. De kinderen werken op hun Snappet. Daarnaast worden er ook opdrachten op papier gemaakt, zodat zij hun handschrift kunnen blijven ontwikkelen.

  • Huiswerk

De kinderen krijgen in groep 8 huiswerk mee naar huis. Het is de bedoeling dat de kinderen dit in hun agenda opschrijven.

  • Tablets

De tablets in de klas worden gebruikt voor verrijkende en remediërende oefeningen op het gebied van rekenen, spelling en taal. Ook mag de tablet als klaar opdracht gebruikt worden. Naast de Samsung tablets werken we ook met Snappet.

  • Gym

Op maandagmiddag heeft groep 8 gym in de gymzaal en op woensdagmiddag  wordt er op het schoolplein extra buiten gespeeld.

Mocht het erg warm of mooi weer zijn, kan er voor gekozen worden om naar de Oude Haven te gaan.

Wilt u uw kind zelf verantwoordelijk laten zijn voor het meenemen van de gymspullen naar school? Graag ook regelmatig wassen.

  • Spreekbeurt

In mei/juni houden alle kinderen een spreekbeurt. In groep 8 is het te doen gebruikelijk dat zij hier ook een excursie plannen of een gastspreker regelen. Tegen die tijd zal er meer informatie over gegeven worden.

  • Ziek?

Graag een mail sturen naar ziekmeldingbavinck@proceon.nl of naar de leerkracht.

  • Belangrijke data

11, 12 en 14 december: adviesgesprekken

16 of 18 april: eindtoets

19 april: gala

26, 27 en 28 juni: kamp

18 juli: musical

 

Mocht u na het lezen van deze hand-out nog vragen hebben dan hoor ik het graag.

Met elkaar gaan we er een leerzaam en leuk schooljaar van maken!

 

Met vriendelijke groet,

 

Meester Daniël                                 
d.vanhalsema@proceon.nl                 

Agenda

Nog geen items beschikbaar

Bavinckschool Hilversum

Bosdrift 21
1214 JS Hilversum
t: 035 624 60 52
e: bavinck@proceon.nl

Terug naar boven

De Dr. H. Bavinckschool is gevestigd in een prachtig Dudokgebouw aan de Bosdrift 21 te Hilversum. We hebben 11 lokalen, een gymzaal en een mediatheek.