Dr. H. Bavinckschool

Groep 8a

Algemene informatie groep 8a

Dagprogramma
Na de eerste bel gaan de kinderen in de rij staan. De kinderen worden door de leerkracht opgehaald en gaan dan rustig naar binnen. Ze doen hun jas in hun luizentas en het eten en drinken gaat in de kast op de gang. Kinderen die met de fiets komen kunnen hun sleutel in het sleutelbakje stoppen. De kinderen groeten de meester bij binnenkomst. Daarna gaan de kinderen op hun plek zitten en starten met stil lezen.

Op het bord kunnen de kinderen de dagplanning zien en zo weten ze wat we die dag gaan doen.

Een groot deel van de ochtend wordt gewerkt op Chromebooks. Zit zijn laptops waarop via het programma "Snappet" wordt gewerkt aan de vakken taal, rekenen, spelling, woordenschat en studievaardigheden.

Extra taken
Wanneer kinderen klaar zijn met de verplichte lesstof op Snappet, kunnen ze uit de extra taken kiezen. Deze staan beschreven op hun weekplanner. Voorbeelden hiervan zijn redactiesommen maken, werken in Rekentuin, Taalzee, Kien, spellingmapjes met extra werkbladen en het werken aan doelen. Dat laatste maakt de kinderen erg bewust van hun ontwikkeling. Ze noteren een doel met hun huidige score. Daarna maken ze 20 opgaven in dat doel. Daarna geeft Snappet een nieuwe score en kunnen de kinderen zien hoeveel ze gegroeid zijn.

(Begrijpend) Lezen
Elke ochtend wordt er in de groep begonnen met stillezen. De kinderen kunnen bij de bibliotheek boeken lenen.
We werken dit jaar ook weer met de methode “Nieuwsbegrip”, waar teksten uit het nieuws centraal staan. Daar maken de kinderen vragen en opdrachten over.

Rekenen
We werken uit de methode "De wereld in getallen"
De instructie wordt gegeven aan de hand van Snappet op het digibord en de verwerking is op Snappet op de Chromebooks.

Spelling
Elke week worden er nieuwe woorden op Snappet aangeboden, maar er worden ook reeds bekende woorden herhaald en geoefend.
De kinderen hebben de woorden uit de verschillende categorieën mee naar huis gekregen. Hiermee kunnen ze leren voor de weekdictees.
In Snappet worden verschillende lessen aangeboden. Reguliere lessen, flitslessen en dictees. Ook wordt er wekelijks op papier verwerkt.

Taal
We werken uit de methode “Taal Actief”. In deze methode wordt veel aandacht besteed aan de uitbreiding van woordenschat, spreken en luisteren, schrijven en taal verkennen.

Studievaardigheden
De kinderen leren studieteksten te begrijpen, schema’s, tabellen en grafieken te lezen, kaartlezen met legenda’s, woorden opzoeken in een woordenboek, etc.

Wereldoriëntatie
Wij werken met de methodes "Meander" (aardrijkskunde),  "Brandaan"(geschiedenis) en "Naut" (natuur).
Er staat veel waardevolle informatie in onze boeken en de filmpjes die bij deze methodes horen zijn erg mooi en duidelijk. Bij de lessen horen werkbladen. Die verwering op papier wisselt af tussen klassikaal, in tweetallen of individueel. Ook krijgen kinderen bij sommige lessen de opdracht om een toneelstukje of een muurkrant te maken om deze vervolgens aan de groep te presenteren.
Aan het eind van elk thema (4 per methode) krijgen de kinderen een toets. Daarvoor krijgen ze een samenvatting mee naar huis om te leren.

Gym
Elke week heeft de groep één keer gym en één keer extra buitenspelen. Bij mooi weer gaan we dan soms naar de speeltuin aan de Neuweg of naar de Oude Haven.
Wilt u uw kind zelf verantwoordelijk laten zijn voor het meenemen van de gymspullen naar school? Graag ook regelmatig wassen.

Huiswerk
De kinderen hebben vaste dagen voor het huiswerk. Dit schrijven ze in de agenda en het huiswerk is ook terug te vinden op het whiteboard in de klas.
Naast het vaste huiswerk, gaat er ook leerwerk mee voor wereldoriëntatie en Engels wanneer we een thema afsluiten. Hierop volgt dan de toets.

Spreekbeurt
De spreekbeurten zullen pas in de tweede helft van dit jaar plaats gaan vinden. De spreekbeurten moeten gaan over een beroep of vakgebied en de kinderen moeten zorgen voor een gastspreker. Tegen die tijd wordt er meer informatie gegeven.

Belangrijke data
25 november: proeftoets
23 en 24 januari: adviesgesprekken
april (dag nog niet bekend): eindtoets
april/mei (dag nog niet bekend): gala
3, 4 en 5 juni: kamp
1 juli: afscheidsavond

Vragen
Heeft u vragen over uw kind of over andere zaken van groep 8 dan kunt u altijd om 14.15 uur even binnen komen lopen!

 

Agenda

Nog geen items beschikbaar

Bavinckschool Hilversum

Bosdrift 21
1214 JS Hilversum
t: 035 624 60 52
e: bavinck@proceon.nl

Terug naar boven

De Dr. H. Bavinckschool is gevestigd in een prachtig Dudokgebouw aan de Bosdrift 21 te Hilversum. We hebben 11 lokalen, een gymzaal en een mediatheek.