Dr. H. Bavinckschool

Vlindergroep

Algemene informatie vlindergroep

Schooltijden

De schooltijden zijn elke dag van 8.30- 14.00 uur.

Om 8.22 uur gaat de eerste bel, dat wil zeggen dat de kinderen op dat moment naar binnen mogen. (En dus niet eerder)
Vervolgens gaat om 8.30 uur de tweede bel, en dat is het teken dat alle lessen gaan beginnen. Ook bij de kleuters!
Wilt u ervoor zorgen dat uw kind dan dus ook in de klas is. Het is voor ons als leerkracht niet prettig als er steeds weer kinderen binnenkomen wanneer we al begonnen zijn. Bent u toch te laat, neemt u dan afscheid op de gang en laat uw kind even aankloppen en zachtjes naar binnen gaan.

 

De school gaat uit om 14.00 uur. U kunt uw kind opwachten op het plein. Zou u zo vriendelijk willen zijn om bij het ophalen van de kinderen niet bij de ramen te gaan staan. Wij vragen u dit ook even door te geven aan de eventuele oppas of opa/oma die uw kind komt halen. De muizengroep en de vlindergroep komen door de hoofdingang naar buiten.

Elke leerkracht staat met zijn kinderen vlakbij het eigen klaslokaal. Het kind mag pas weg als de leerkracht de ouder heeft gezien. Wilt u dit ook aan opa’s, oma’s en eventuele oppas doorgeven.

 

Eten en drinken
Rond 10.00 uur is het tijd voor het 10-uurtje. Wij willen u vragen om uw kind een gezond en verantwoord tussendoortje mee te geven. Zorg ervoor dat bekers en trommels (niet te vol) zijn voorzien van naam.

De kinderen mogen het eten en drinken voor tussendoor in de daarvoor bestemde bakken op de gang zetten, maar we willen u vriendelijk vragen om het lunchpakket in de rugtas te  laten zitten.

 

Toiletbezoek
De kinderen mogen zelfstandig naar de wc. In elke klas hangen wc-kaartjes. Met behulp van een knijper geven de kinderen aan of de wc vrij of bezet is. Wij willen u vragen om uw kind voordat hij/zij naar school komt naar het toilet te laten gaan. In de kleutergroepen hebben we de regel dat kinderen tussen 8.30 uur en 9.00 uur niet naar de wc mogen.

Verder willen wij u ook vragen om uw kind te leren zelfstandig naar de wc te gaan. (Zelf broek losknopen/vast maken, billen afvegen en handen wassen.) Wij leren de kinderen op school dat ze allemaal zittend plassen, dus ook de jongens!

 

Gymles
De kleuters gaan op dinsdag en donderdagochtend gymmen in de gymzaal. Op andere dagen kunnen we bij regen ook gebruik maken van de gymzaal. De kleuters hebben voor de gymles alleen maar gymschoenen nodig. Denkt u daarbij aan kind- (en juf-) vriendelijke schoenen. Dus geen veters!!!  Zorgt u ervoor dat u de schoenen voorziet van een naam. Wilt u uw kind op de gymdagen makkelijke kleding aandoen?! Wilt u tevens regelmatig controleren of de schoenen van uw kinderen nog passen.

 

Onderbouwd
We werken bij de kleuters met de methode Onderbouwd. Deze methode gaat uit van spelenderwijs leren en richt zich op taal, rekenen en motoriek. Daarnaast bieden we kleine taal-en rekenkringen aan gericht op de thema’s van Onderbouwd. Die kringen worden vormgegeven door het uitspelen van een verhaal met behulp van handpoppen, zoals o.a. Arie de letterkanarie (letterkennis) en Sjoerd de cijferwoerd (cijferkennis).

 

Leerlingvolgsysteem

- Registratiesysteem Onderbouwd Online
Wij werken met Onderbouwd Online. Dit is een online registratiesysteem, waarin precies wordt bijgehouden waar kinderen zijn in hun ontwikkeling op reken-,taal- en motorisch gebied.

 

- Cito-toetsen
Voor groep 1 nemen we geen Cito toetsen af . Vanaf groep 2 gaan we twee keer per jaar toetsen aan de hand van de Cito-toetsen voor kleuters. Dit zijn "Taal voor kleuters" en "Rekenen voor kleuters". De eerste toetsen zullen in januari plaatsvinden. We kunnen op die manier zien wat het niveau van de kleuters is. In juni volgt het tweede toetsmoment.

 

- Beginnende geletterdheid
We toetsen in groep 1 en 2 ook de beginnende geletterdheid. De onderdelen van de toets zijn: woordenschat, rijmen, auditieve analyse en synthese (hakken en plakken) en letterkennis. Deze toetsen worden afgenomen in het najaar alleen groep 2) en in het voorjaar (groep 1 en 2).

 

Rapporten/ouderavond
De kinderen van groep 1 en 2 krijgen 2 keer in het jaar een rapport mee. Het eerste rapport in februari, het tweede rapport in juli. In het rapport staan de vorderingen van uw kind op school aan de hand van de gegevens uit Onderbouwd en observaties.

Ook hebben we twee gespreksmomenten. In september vinden de kennismakingsgesprekken plaats. In maart vinden de voortgangsgesprekken plaats. Wanneer het nodig is, kunt u op elk moment van het jaar bij de leerkracht terecht om een afspraak te maken voor een gesprek.

 

Luizentassen
Elk kind heeft een eigen luizentas aan de kapstok.
De regels voor de luizentas zijn:

jas en tas in de luizentas;

luizentas netjes dicht;

 

De luizentassen hangen aan de touwtjes aan de kapstok. We gaan ervan uit dat de ouders hun kinderen leren hoe ze hun jas en tas in de luizentas moeten doen en om het touwtje goed dicht te trekken.

 

Mededelingenschriftje
Bij elke groep ligt een mededelingenschriftje/agenda. Hierin kunt u alles opschrijven wat de leerkracht moet weten. Bijvoorbeeld afspraken bij de dokter/ tandarts of als uw kind door iemand anders wordt opgehaald.
Kinderen die naar Bink gaan, zijn bij de leerkracht bekend. Dit hoeft u dus niet iedere keer in het mededelingenschrift te schrijven. Alleen in geval van wijziging even opschrijven.

 

Mededelingenbord
Bij elk lokaal hebben we op de gang een mededelingenbord. Hierop hangen brieven die de kinderen mee naar huis hebben gekregen en andere mededelingen. Houd het bord

dus goed in de gaten!

 

Flip de beer
We hebben in de kleutergroepen ook een berenvriendje: Flip de Beer. Deze beer is bekend van het schooltelevisieprogramma Koekeloere. Flip is elke dag in de klas en op vrijdag gaat Flip de Beer met één van de kinderen mee naar huis om te logeren. Het is de bedoeling dat kinderen op die manier leren om voor iemand te zorgen.
Flip de Beer krijgt zijn eigen tasje mee met spulletjes. Daarin zit ook een schriftje waarin u de belevenissen van Flip en uw kind op kunt schrijven.

 

Kanjerkoffer.

Elke week is er in de klas 1 leerling ‘de kanjer van de week’. Deze leerling krijgt op vrijdag de kanjerkoffer mee die het mag vullen met leuke spulletjes. Op maandag mag het in de klas iets vertellen over de spullen die meegenomen zijn.

In de loop van de week wordt een complimentenrondje gemaakt, waarbij alle kinderen een compliment mogen geven aan de kanjer.

 

Veterstrikdiploma
Alle kinderen van groep 2 kunnen gedurende het jaar hun veterstrikdiploma halen. Wilt u thuis vast gaan oefenen met de kinderen? Voor ‘examendata' zie de jaarplanning.

 

Verjaardagen
Als de kinderen jarig zijn, mogen ze in de klas hun verjaardag vieren. De kinderen mogen trakteren in de eigen klas.. De verjaardag wordt gevierd tijdens het 10-uurtje. Natuurlijk vieren de juffen ook een feestje als ze jarig zijn.

Zie de jaarplanning.

 

Ouderhulp
Gedurende het jaar gaan we met de kinderen verschillende excursies maken.
In de jaarplanning zijn in ieder geval een bezoek aan Globe, de schoolreis, een natuurwandeling en een bibliotheekbezoek ingepland.

Ook willen we graag van uw hulp gebruik maken tijdens de talentenmiddag die 3 keer per jaar georganiseerd worden.

Wij hopen dat u dit jaar zin heeft om ons te helpen bij al deze leuke activiteiten.

 

Klassenouders
Elke groep heeft 2 of 3 klassenouders. Deze ouders helpen de leerkracht bij het organiseren van verschillende activiteiten. De klassenouders zullen op hun beurt weer andere ouders benaderen voor hulp bij te organiseren activiteiten.

Zodra bekend is wie de klassenouders van dit schooljaar zijn, zult u hiervan op de hoogte worden gesteld via het mededelingenbord.

 

Tot zover alle informatie wat betreft de kleuters.

Mocht u nog vragen of opmerkingen hebben, komt u dan gerust even langs.

 

Groep 2, 

Guyonne Molle de Jong g.molle@proceon.nl (maandag, dinsdag en woensdag)

Lotte van Vulpen l.vanvulpen@proceon.nl 

(donderdag en vrijdag)

Agenda

Nog geen items beschikbaar

Bavinckschool Hilversum

Bosdrift 21
1214 JS Hilversum
t: 035 624 60 52
e: bavinck@proceon.nl

Terug naar boven

De Dr. H. Bavinckschool is gevestigd in een prachtig Dudokgebouw aan de Bosdrift 21 te Hilversum. We hebben 11 lokalen, een gymzaal en een mediatheek.