Dr. H. Bavinckschool

Onze school

"Mooi van buiten, warm van binnen"


De Dr. H. Bavinckschool is gevestigd in een prachtig Dudokgebouw aan de Bosdrift 21 te Hilversum. We hebben 11 lokalen, een gymzaal en een mediatheek.  De lokalen zijn in gebruik als groepslokaal. 2 kleuterlokalen worden gedeeld met BINK Kinderopvang.  De school is genoemd naar dr. Herman Bavinck (1854-1921). Hij was aan het eind van de 19e eeuw een toonaangevend Gereformeerd dogmaticus en bewoog zich ook op het gebied van de pedagogiek.

De Bavinckschool is een Protestants-Christelijke basisschool die openstaat voor iedereen die zich thuis voelt bij onze manier van leven en werken. De school biedt ruimte aan ieder individu, er is ruimte en respect voor ieders inbreng. Het nieuwe logo is kenmerkend voor de school die we in ieder geval de komende 4 jaar willen zijn.

Sinds 2009 werken we volgens de kindagenda; 5 gelijke schooldagen van 08.30-14.00 uur. We kunnen door een duidelijk ochtend- en middagprogramma met ouders, studenten, externe organisaties optimaal resultaat behalen. We willen dit doen in een open sfeer waar veel verschillende kinderen, ouders en leerkrachten zich thuis voelen. In de ochtend werken we voor de basisvakken taal/rekenen steeds meer volgens een groepsplan volgens het activerende directe instructiemodel. Hierdoor werken we opbrengstgericht. De faciliteiten voor leerproblemen en begaafdheid zitten in het Leespaleis en de Bibelonse Bavinckclub waardoor er in de groep voldoende ruimte is om aan te sluiten bij de onderwijsbehoefte van subgroepen.

In de middag willen we gericht talent ontwikkelen. In het gebouw zijn er diverse ruimtes die dienen als flexplekken. We gaan volgend schooljaar werken in een professionele leerwerkgemeenschap met studenten van de PABO. We zullen eerst onze doelen vastleggen waarna we het leerstofaanbod en activiteiten bedenken. Dit vraagt van ons als team dat we ons gezamenlijk verantwoordelijk voelen voor onze school en gezamenlijk de school ontwikkelen.

We gaan meer samenwerken met BINK Kinderopvang, zodat er ook na school een talentenaanbod ontstaat. Een pedagogische lijn met BINK is belangrijk, omdat we met elkaar in een gebouw zitten en verantwoordelijk zijn voor de zelfde kinderen.

Agenda

Nog geen items beschikbaar

Bavinckschool Hilversum

Bosdrift 21
1214 JS Hilversum
t: 035 624 60 52
e: bavinck@proceon.nl

Terug naar boven

De Dr. H. Bavinckschool is gevestigd in een prachtig Dudokgebouw aan de Bosdrift 21 te Hilversum. We hebben 11 lokalen, een gymzaal en een mediatheek.