Dr. H. Bavinckschool

Inspectie

‘De inspectie kwam op 02-02-2012 op bezoek voor een kort vierjaarlijks onderzoek'.

Het team heeft de afgelopen jaren veel ontwikkeld en we waren dus erg benieuwd naar het oordeel van de inspecteur: mevr. Rodgers. Na gesprekken met de directeur en de zorgcoördinator en 4 klassenbezoeken kregen we de volgende beoordeling.

OPBRENGSTEN

1.1

De resultaten van de leerlingen aan het eind van de basisschool liggen ten minste op het niveau dat op grond van de kenmerken van de leerlingenpopulatie mag worden verwacht.

1 2 3 4

1.2

De resultaten van de leerlingen voor Nederlandse taal en voor rekenen en wiskunde tijdens de schoolperiode liggen ten minste op het niveau dat op grond van de kenmerken van de leerlingenpopulatie mag worden verwacht.

1 2 3 4

1.5

De sociale competenties van de leerlingen liggen op een niveau dat mag worden verwacht.

Niet te beoordelen

ZORG EN BEGELEIDING

7.1

De school gebruikt een samenhangend systeem van genormeerde instrumenten en procedures voor het volgen van de prestaties en de ontwikkeling van de leerlingen.

1 2 3 4

EXTRA ZORG

8.1

De school signaleert vroegtijdig welke leerlingen zorg nodig hebben.

 

1 2 3 4

8.2

Op basis van een analyse van de verzamelde gegevens bepaalt de school de aard van de zorg voor de zorgleerlingen.

1 2 3 4

8.3

De school voert de zorg planmatig uit.

1 2 3 4

8.4

De school evalueert regelmatig de effecten van de zorg.

1 2 3 4

KWALITEITSZORG

9.1

De school heeft inzicht in de onderwijsbehoeften van haar leerlingenpopuluatie.

 

1 2 3 4

9.2

De school evalueert jaarlijks de resultaten van de leerlingen.

1 2 3 4

9.3

De school evalueert regelmatig het onderwijsleerproces.

1 2 3 4

9.4

De school werkt planmatig aan verbeteractiviteiten.

1 2 3 4

9.5

De school borgt de kwaliteit van het onderwijsleerproces.

1 2 3 4

9.6

De school verantwoordt zich aan belanghebbenden over de gerealiseerde onderwijskwaliteit.

1 2 3 4

In de waarderingschaal van 1 t/m 4 die de inspectie hanteert, betekent het cijfer 3 dat je een goede school bent. Een 4 krijgt een school alleen als je een topschool bent. Een 2 is onvoldoende en een 1 is slecht.

We kregen veel complimenten van de inspecteur over de resultaten voor rekenen, de stevige basis bij de kleuters, het woordenschat-onderwijs, het systeem van zorg en begeleiding, de groepsplannen, de extra faciliteiten (Leespaleis, Schakelklas en BBC), goede en leuke lessen, veel uitdagende werkvormen, de sfeer op school  en het planmatig/doelgericht werken. Het beleid ouder-kind-school-contact werd zelfs een voorbeeld genoemd voor andere scholen. Ook de website en de nieuwsbrieven worden door de inspectie inhoudelijk gewaardeerd. De positieve waardering is voor het team een enorme opsteker. Het goede resultaat is een verdienste van iedereen.

Het team blijft natuurlijk doorgaan met ontwikkelen en zo nodig verbeteren. Volgend jaar gaan we werken met een systeem om de sociaal-emotionele ontwikkeling van de kinderen in kaart te brengen. Vanwege het feit dat we dit gaan doen, heeft de inspecteur 1.5 nog niet kunnen beoordelen. Aangezien we wel met Taakspel werken, de veiligheidsmeter bijhouden en een sociogram maken, heeft mevr. Rodgers er vertrouwen in dat we dit volgend schooljaar wel in kaart kunnen brengen. Inmiddels experimenteren we al met ZIEN!, zodat we straks een gefundeerde keuze maken. De inspectie heeft ons een aantal tips gegeven om de doelen die we willen halen, nog meer resultaatgericht te maken. Dat is inmiddels al verwerkt en wordt in de komende tijd vastgesteld. De MR zal hiervan op de hoogte worden gebracht.

In de officiële stukken als de schoolgids, het schoolplan en het zorgplan ontbreken een aantal wettelijke verplichtingen. Dit wordt op school- of bestuursniveau zo spoedig mogelijk gecorrigeerd.

Tenslotte werden we gewezen op het feit dat er 8 lesvrije dagen voor groep 3 zijn ingepland. Dit mogen er maximaal 7 zijn. Gelukkig kunnen we hier nog wat aan doen, dus blijven we netjes binnen de wettelijke regelgeving opereren.

U zult begrijpen dat we ontzettend blij zijn met het oordeel van de inspectie. Het is heel plezierig om de bevestiging te krijgen dat we goed, leuk, zinvol en nuttig bezig zijn voor de kinderen op onze school. Daar doen we het voor, maar we gaan nog meer stralen als anderen het ook zien en benoemen; zoals de inspectie.

U kunt het definitieve rapport binnenkort lezen via http://www.owinsp.nl/

Agenda

Nog geen items beschikbaar

Bavinckschool Hilversum

Bosdrift 21
1214 JS Hilversum
t: 035 624 60 52
e: bavinck@proceon.nl

Terug naar boven

De Dr. H. Bavinckschool is gevestigd in een prachtig Dudokgebouw aan de Bosdrift 21 te Hilversum. We hebben 11 lokalen, een gymzaal en een mediatheek.