Dr. H. Bavinckschool

Jaarplan 2015-2016

Jaarplan 2015/2016

Het jaarplan wordt elk jaar opgesteld aan de hand van onze visie/missie en schoolplan. Dit jaarplan wordt breed gedragen door het team en we doen ons uiterste best om de gestelde doelen te behalen. Het jaarplan wordt jaarlijks aan het bestuur voorgelegd en geëvalueerd. De MR heeft instemmingsrecht en kan vragen stellen over de ontwikkeling van dit jaarplan. De vier ontwikkelpunten uit ons jaarplan staan hier beschreven. De uitgebreide versie is op te vragen bij de directeur.

Verhogen van de opbrengsten
Aan het einde van schooljaar 2015/2016 worden alle instructies van rekenen, taal, spelling en begrijpend lezen gegeven aan de hand van het ADI model.

Pedagogisch klimaat
Het creëren van een veilig klimaat in de school, waarin kinderen optimale ontwikkelkansen hebben. Daarbij wordt pestgedrag teruggedrongen/verminderd en/of voorkomen.
In iedere groep worden wekelijks kanjerlessen gegeven en de vijf schoolregels worden nageleefd in de klas, in de gangen en op het plein.

Natuur, wetenschap en techniek
Werken aan een brede ontwikkeling van kinderen  en  inspringen op meervoudige intelligentie en talentontwikkeling.
Het thema van de kinderboeken week is dit jaar ‘Raar maar waar’; de eerste ronde talentenmiddagen in de kinderboekenweek staan schoolbreed in het teken van techniek. Daarnaast leert groep 8 te werken met een 3D printer.

Engels
We bereiden kinderen voor op het hoogfrequente gebruik van Engels in onze samenleving. Wij stimuleren onze leerlingen tot een grote Engelse taalvaardigheid.
2 à 3 keer per week komen leerlingen van groep 1 t/m 8 in contact met de Engelse taal, door middel van lessen uit de methode Groove.me, liedjes, verhalen en andere activiteiten.

Agenda

Nog geen items beschikbaar

Bavinckschool Hilversum

Bosdrift 21
1214 JS Hilversum
t: 035 624 60 52
e: bavinck@proceon.nl

Terug naar boven

De Dr. H. Bavinckschool is gevestigd in een prachtig Dudokgebouw aan de Bosdrift 21 te Hilversum. We hebben 11 lokalen, een gymzaal en een mediatheek.