Dr. H. Bavinckschool

Kanjertraining

Kanjertraining

Kinderen hebben het recht op een goede opvoeding welke zich richt op fundamentele menselijke waarden. Zoals: liefde, vertrouwen, mededogen, toewijding, verantwoordelijkheid en betrokkenheid in de breedste zin van het woord.

Om deze opvoeding zo goed mogelijk te kunnen bewerkstelligen, ook op school, wordt vanaf het komende schooljaar door de hele school de Kanjertraining ingezet.

De Kanjertraining heeft tot doel sociale problemen zoals pesten, conflicten, uitsluiting en sociaal teruggetrokken gedrag te voorkomen of te verminderen en het welbevinden bij kinderen te vergroten.

Om deze doelen te bereiken wordt in de training gewerkt aan vier voorwaardelijke doelen:

  1. Kennis: kinderen hebben kennis en inzicht in gedrag en de gevolgen hiervan voor de ander.

  2. Vaardigheden: kinderen hebben meer sociale vaardigheden en vertonen minder meeloopgedrag.

  3. Motivatie: kinderen zijn meer gemotiveerd om zich sociaal te gedragen.

  4. Verantwoordelijkheidsbesef: kinderen zijn zich bewust dat je kunt kiezen hoe je je gedraagt en ervaren hierin meer zelfvertrouwen.

    Het bovenstaande heeft tot doel een veilige sfeer in de klas en op het schoolplein te creëren.

    De Kanjertraining bevat lessen die wekelijks gegeven worden gedurende het hele schooljaar. De aanpak van de Kanjertraining komt tot uiting in leerkracht- en leerlinggedrag dat erop gericht is om bovenstaande doelen te bereiken.

    De training (lessen) bestaat o.a. uit het oefenen van sociale vaardigheden, waaronder het omgaan met pesten, rollenspellen met behulp van vier petten of handpoppen met petjes, feedback geven aan elkaar en vertrouwensoefeningen.

Agenda

Nog geen items beschikbaar

Bavinckschool Hilversum

Bosdrift 21
1214 JS Hilversum
t: 035 624 60 52
e: bavinck@proceon.nl

Terug naar boven

De Dr. H. Bavinckschool is gevestigd in een prachtig Dudokgebouw aan de Bosdrift 21 te Hilversum. We hebben 11 lokalen, een gymzaal en een mediatheek.