Dr. H. Bavinckschool

Levensbeschouwelijke visie

De Bavinckschool is een Protestants-Christelijke basisschool die openstaat voor iedereen die zich thuis voelt bij onze manier van leven en werken. De school biedt ruimte aan ieder individu, er is ruimte en respect voor ieders inbreng.

 

Concrete activiteiten We hebben elke dag een dagopening en dagsluiting met gebed en dankgebed. - Godsdienstonderwijs: elke dag wordt aandacht geschonken aan een onderdeel uit de methode Trefwoord. - We vertellen de verhalen uit de Bijbel. - We zingen christelijke liederen. - We praten met de kinderen over de verhalen en het leven. - We hebben een aantal schoolvieringen in de kerk of in de gymzaal in nauwe samenwerking met ouders: Kerst, Pasen, Biddag, Dankdag.

Actief burgerschap en sociale integratie De principes van veiligheid, zelfstandigheid en samenwerken sluiten aan bij de waarden die ten grondslag liggen aan burgerschap: eigen verantwoordelijkheid, een democratische grondhouding en onderling respect. We besteden hier bewust aandacht aan tijdens de W.O.-lessen en d.m.v. Taakspel, maar ook door open te staan voor hulp in de school van onze verstandelijk gehandicapte medemens. Door schoolprojecten als 'Feest en religie' benadrukken wij dat elke leerling lid is van een gemeenschap. We leren de kinderen dat iedereen een steentje kan bijdragen voor het grote geheel. Gasten in de klas worden actief gezocht om kinderen te leren wat je binnen onze maatschappij tegen kunt komen, zoals een bezoek van een blindegeleidehond op Dierendag of vertellen over diaconale actieweken in Mozambique. We gaan op excursie om te ervaren dat omgevingsonderwijs heel nuttig kan zijn.

Agenda

Nog geen items beschikbaar

Bavinckschool Hilversum

Bosdrift 21
1214 JS Hilversum
t: 035 624 60 52
e: bavinck@proceon.nl

Terug naar boven

De Dr. H. Bavinckschool is gevestigd in een prachtig Dudokgebouw aan de Bosdrift 21 te Hilversum. We hebben 11 lokalen, een gymzaal en een mediatheek.