Dr. H. Bavinckschool

Onderbouwd groep 1 en 2

Algemene informatie

De kleutergroepen zijn sinds schooljaar 2011-2012 gestart met de implementatie van het methode Onderbouwd dat is ontwikkeld door Klassewerk en Heutink. Deze methode wil de ontwikkeling van kleuters op een spelenderwijs doelgericht stimuleren en volgen. Het spelen zorgt ervoor dat kleuters kennis vergaren op een ontspannen manier. Het is belangrijk dat de leerkrachten de spellen goed aanbieden, zodat de doelen behaald worden. Het leerpakket Onderbouwd heeft de kerndoelen voor taal, rekenen en motoriek op een rij gezet. Vervolgens zijn er spellen gekoppeld aan de verschillende kerndoelen. Het aanbieden van de spellen verloopt volgens een duidelijke structuur tijdens het circuit in de ochtend.

Circuit
In de groep zijn er dagelijks 2 speel-werkmomenten. Het eerste speel-werkmoment is om 9.00 uur. Er wordt dan gestart met een circuit. Een circuit bestaat uit verschillende activiteiten die rouleren. Het circuit sluit aan bij het thema van dat moment. De kinderen zijn zoveel mogelijk ingedeeld in niveaugroepjes (zon, maan, ster). Zo is er een plusgroep (zon) en een groep waarvan de kinderen extra aandacht nodig hebben (ster). Elke dag doet een groepje een andere activiteit. De activiteiten zijn gericht op rekenen, taal, motoriek en bouwen. Elke week komt er een nieuw taalspel, rekenspel en motorisch spel aan bod in het circuit. Dit spel is gekoppeld aan een leerdoel. Elke dag speelt een ander groepje het taal- of rekenspel. Na het spelen van het spel toetst de leerkracht het doel af en registreert het resultaat in Onderbouwd Online.

Handelingsgericht werken met Onderbouwd Online
Onderbouwd Online is het registratiesysteem waarin de leerkracht bijhoudt wat een kind al wel of nog niet beheerst als het gaat om taal, rekenen en motoriek. Elk kind heeft een eigen registratiekaart, zodat de leerkracht precies kan zien waar extra begeleiding voor het kind nodig is. De registratiekaart van een kind is als het ware een werkdocument.

Kinderen die uitvallen (onvoldoende scoren) of opvallen (beter scoren dan het gemiddelde), worden in dit systeem duidelijk aangegeven. Deze informatie gebruikt de leerkracht om bepaalde spellen nogmaals aan te bieden of om kinderen verrijking te geven op het gebied dat ze al beheersen. Dat gebeurt tijdens het tweede speel-werkmoment van de dag, dat wisselt per groep. Als een kind een spel in een later stadium wel beheerst, wordt dit in het registratiesysteem genoteerd. Soms praat je dan over een tijdsbestek van een paar weken, soms een paar maanden.

Ouders zijn vrij om de registratiekaart van hun kind op school in te zien.

Taal- en rekenkringen
Bij elk thema besteedt de leerkracht daarnaast, aan de hand van de methode Onderbouwd, dagelijks aandacht aan taal en rekenen door middel van taal- en rekenkringen. Deze kringen sluiten tevens aan bij de doelen van de aan te bieden spellen uit het circuit. Wanneer er binnen het circuit een rijmspel wordt gedaan, zal er tijdens de taalkring ook aandacht worden besteed aan rijmen. Heeft het circuit een rekenspel waarbij getalbegrip centraal staat, dan komt dit in de rekenkring ook terug. In Onderbouwd Online noteert de leerkracht welke taal- en rekenkringen gegeven zijn. Wanneer kinderen uitvallen op een doel, kan de leerkracht achterhalen of er aan dit doel voldoende aandacht is besteed in de kring.

 

Agenda

Nog geen items beschikbaar

Bavinckschool Hilversum

Bosdrift 21
1214 JS Hilversum
t: 035 624 60 52
e: bavinck@proceon.nl

Terug naar boven

De Dr. H. Bavinckschool is gevestigd in een prachtig Dudokgebouw aan de Bosdrift 21 te Hilversum. We hebben 11 lokalen, een gymzaal en een mediatheek.