Dr. H. Bavinckschool

Stichting Proceon

 

 

Stichting Proceon

Onze school is samen met 20 andere scholen voor primair onderwijs aangesloten bij bovengenoemde stichting. De scholen liggen verspreid over de gemeenten Hilversum, Wijdemeren, Blaricum, Eemnes, Laren, Naarden, Bussum en de Bilt.

Met de naam Proceon is de identiteit van de stichting in de naam verankerd. PROtestants C(E)hristelijk Onderwijs. Met de naam laten we zien dat we een PROfessionele organisatie met een PROfessionele cultuur willen zijn. Deze abstracte begrippen schetsen de ambitie van de stichting en zijn merkbaar in de cultuur van de organisatie. Stichting Proceon is een lerende organisatie, waar steeds ingespeeld wordt op nieuwe ontwikkelingen in de samenleving. Het Latijnse PROCEDERE betekent letterlijk vooruitgaan, voortgaan. De naam Proceon heeft die vooruitgang, voortgang, ontwikkeling in zich. Naast identiteit is kwaliteit van onderwijs - in de meest brede zin van het woord - waar de stichting voor staat. Kwaliteit is geen statisch begrip. Wat we vandaag goed noemen is morgen gewoon en overmorgen achterhaald. Kwaliteit blijven leveren impliceert een continu PROCES van signaleren, analyseren, veranderen, bewaken en evalueren. Bestuur, management, schoolteams en ouders zullen in gesprek met elkaar steeds opnieuw de ontwikkelingsrichting en de daarbij horende kwaliteit met elkaar bepalen. Het bestuur is eindverantwoordelijk voor alles wat op de scholen gebeurt. Het uitvoerende werk van het bestuur wordt gedaan door de algemeen directeur, daar bij ondersteund door 2 stafmedewerkers en een secretarieel medewerker.

Agenda

Nog geen items beschikbaar

Bavinckschool Hilversum

Bosdrift 21
1214 JS Hilversum
t: 035 624 60 52
e: bavinck@proceon.nl

Terug naar boven

De Dr. H. Bavinckschool is gevestigd in een prachtig Dudokgebouw aan de Bosdrift 21 te Hilversum. We hebben 11 lokalen, een gymzaal en een mediatheek.