Dr. H. Bavinckschool

Talentenmiddagen

Sinds 2011 willen we voor alle groepen regelmatig talentenmiddagen organiseren; samen met ouders, vrijwilligers en andere organisaties. De schoolweek is door de Kindagenda gelijkmatig. De ochtenden zijn gericht op de basisvakken, de middagen zijn meer gericht op anders leren en talentontwikkeling. We zullen de invulling van de schoolweek uitleggen.

Door het maken van groepsplannen en hulpplannen realiseren we een compleet leerstofaanbod voor de vakken taal, lezen, begrijpend lezen, woordenschat, studievaardigheden, rekenen en schrijven. Deze basisstof is nodig om de vakken wereldoriëntatie goed te kunnen doen. We hebben moderne methodes, waarbij de digibordlessen een variatie aan instructie geven d.m.v. Powerpoint en filmpjes. Naast het reguliere werk (soms wat aangepast) op de weekplanner gaan de kinderen met leerspelletjes aan de slag. Spelmaterialen liggen in de kieskast. De kinderen krijgen extra training of verdieping d.m.v. computerprogramma's.

Voor zowel wereldoriëntatie als de creatieve vakken kunnen we de kinderen door talentenmiddagen op een andere manier laten leren. We zoeken dit schooljaar naar de juiste vorm; ook in een professionele leerwerkgemeenschap met de Marnix Academie met de studenten. We proberen aan te sluiten bij de leerstijl van de kinderen en we ontwikkelen het talent van kinderen door de theorie van meervoudige intelligentie van Howard Gardner te gebruiken. Deze theorie wordt ook toegepast in onze methodes Nieuwsbegrip en de methode ‘Naut, Brandaan, Meander'. Tijdens het ouderpanel, de informatiemarkt en in de leerlingenraad bekijken we hoe de beleving is en hoe we het nog kunnen verbeteren. Bij de groepen en in de foto-albums zijn al mooie voorbeelden te zien op deze website.

Naast de talentenmiddagen ondernemen we bewust excursies naar de wereld om de school. Kinderen krijgen hierdoor een breed en gevarieerd aanbod waardoor ze weer verder kunnen nadenken over hun eigen talentmogelijkheden. We hebben gemerkt dat het leerrendement in de natuur, in het museum, in de bibliotheek, bij het omroeporkest groot is. We hebben in de school ook regelmatig gasten die in de klas voorlichting geven over de gevaren van drugs/alcohol, democratie in Hilversum en Bureau Halt i.s.m. de politie; docu-films met De Frisse Blik. We merken dat het soms een onuitwisbare indruk bij kinderen achter laat als mensen uit de dagelijkse praktijk van het leven komen vertellen over hun ervaringen. De minister heeft elke school verplicht om structureel aandacht te besteden aan actief burgerschap.

Wij hebben cultuureducatie en actief burgerschap inmiddels dus handen en voeten gegeven. Het is een wezenlijk onderdeel van onze identiteit. In 2012 is het beleidsplan ‘Cultuureducatie' tot stand gekomen.

Agenda

Nog geen items beschikbaar

Bavinckschool Hilversum

Bosdrift 21
1214 JS Hilversum
t: 035 624 60 52
e: bavinck@proceon.nl

Terug naar boven

De Dr. H. Bavinckschool is gevestigd in een prachtig Dudokgebouw aan de Bosdrift 21 te Hilversum. We hebben 11 lokalen, een gymzaal en een mediatheek.