Dr. H. Bavinckschool

Aanmelden

Wilt u uw kind aanmelden, dan kan dat via het aanmeldingsformulier (in PDF-formaat), dat u hier kunt downloaden.

In principe staan de scholen van Stichting Proceon open voor alle kinderen van 4 t/m 12 jaar. In incidentele gevallen is sprake van het hanteren van een wachtlijst. Het bestuur heeft hiertoe besloten, omdat de school onvoldoende ruimte kan hebben voor de hoeveelheid leerlingen die zijn aangemeld. De kwaliteit van het onderwijs is bij het bovenstaande uitgangspunt. Op de Bavinckschool is er sprake van een wachtlijst, een protocol voor toelating vanaf de wachtlijst is op school aanwezig.

Wanneer u een kind heeft dat speciale zorg of aangepast onderwijs nodig heeft door een handicap, ontwikkelingsstoornis of een ziekte, dan is het verstandig zo vroeg mogelijk de school hiervan op de hoogte te stellen. De school zal dan, in overleg met u, de afweging maken of zij in staat is uw kind voldoende onderwijs en zorg te bieden. Daarvoor heeft de school in veel gevallen informatie nodig van diverse bij uw kind betrokken zorgverleners. De school kan u ook adviseren over de te nemen stappen om voor uw kind een passend onderwijsaanbod te verkrijgen. (zie hiervoor ook het kopje "leerlingenzorg" in de Schoolgids [hoofdstuk 7, de zorg voor de leerlingen]). Op school is een beleidsplan "aannamebeleid van leerlingen" aanwezig, dat ervoor zorgt dat deze afweging zorgvuldig gemaakt

 

Agenda

Nog geen items beschikbaar

Bavinckschool Hilversum

Bosdrift 21
1214 JS Hilversum
t: 035 624 60 52
e: bavinck@proceon.nl

Terug naar boven

De Dr. H. Bavinckschool is gevestigd in een prachtig Dudokgebouw aan de Bosdrift 21 te Hilversum. We hebben 11 lokalen, een gymzaal en een mediatheek.