Dr. H. Bavinckschool

Activiteitencommissie

 

Op de Bavinckschool wordt hard gewerkt. Hard werken zonder dat daar ontspannende dingen tegenover staan is niet goed. Daarom worden er allerlei activiteiten georganiseerd door het team, met een enorme inzet van de Activiteitencommissie (AC) en hulpouders. U kunt denken aan de Kinderboekenweek, Sintfeest, Paas- en Kerstviering, schoolkamp groep 8, schoolreisje, excursies, avondvierdaagse, theaterbezoek, sporttoernooien, schoolontbijt en midzomerfeest. Eigenlijk is het te veel om op te noemen. Via het ‘Bavincknieuws' en de website wordt u op de hoogte gehouden van de activiteiten. De Activiteitencommissie op onze school bestaat uit ouders. Daarbij is één leerkracht aanwezig als contactpersoon tussen AC en teamleden. De AC beheert het schoolfonds door de ouderbijdrage te innen. De betaling van de vrijwillige ouderbijdrage ( € 75,=) is noodzakelijk om alle activiteiten te kunnen organiseren. De AC legt jaarlijks verantwoording af over de besteding van deze bijdragen. De begroting van de AC wordt voorgelegd aan de schoolleiding en vastgesteld door de Medezeggenschapsraad (MR). De AC heeft een eigen reglement; zij benoemt uit haar midden een voorzitter, een secretaris en een penningmeester.

 

Voorzitter: Wiepke Koopmans
Penningmeester: Tjalke de Jong
Coördinator klassenouders: Mariëtte Bevelander
Sinterklaas: Daniëlle Jongmans
Kerst: Herriëtte Nieuwpoort
Pasen: Denise Villhaber-Balinge
Coördinator zomerfeest: Nienke Bouwman
Sportcommissie: Frank Bos
Teamlid: Geerte Smedema

Agenda

Nog geen items beschikbaar

Bavinckschool Hilversum

Bosdrift 21
1214 JS Hilversum
t: 035 624 60 52
e: bavinck@proceon.nl

Terug naar boven

De Dr. H. Bavinckschool is gevestigd in een prachtig Dudokgebouw aan de Bosdrift 21 te Hilversum. We hebben 11 lokalen, een gymzaal en een mediatheek.