Dr. H. Bavinckschool

GMR Stichting Proceon

De 18 scholen van Stichting Proceon zijn vertegenwoordigd door 5 personeelsleden en 5 ouders in de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR). Niet elke school heeft een vertegenwoordiger. Omdat ook deze raad is samengesteld uit ouders en personeelsleden, zijn goede afspraken gemaakt over welke school door een ouder en welke school door een personeelslid wordt vertegenwoordigd.

In de GMR geldt een zittingsduur van 4 jaar. De vertegenwoordiging van een school wisselt na deze 4 jaar. De GMR kent haar eigen reglement, waarin de bevoegdheden staan omschreven. De GMR heeft globaal dezelfde taken en bevoegdheden als de MR, maar dan op die beleids-terreinen die voor alle scholen gelden. Vrijwel al het personeelsbeleid wordt bijvoorbeeld op dit niveau overlegd.

In het geval dat het schoolbestuur en de (G)MR samen niet uit een verschil van inzicht komen, dan zal dit worden voorgelegd aan een Commissie van geschillen WMO van de Nederlandse Protestants Christelijk Schoolraad (NPCS). We kunnen gelukkig constateren, dat we vanwege onze goede structurele samenwerking het gebruik van de Commissie nog niet nodig hebben gehad.

Agenda

Nog geen items beschikbaar

Bavinckschool Hilversum

Bosdrift 21
1214 JS Hilversum
t: 035 624 60 52
e: bavinck@proceon.nl

Terug naar boven

De Dr. H. Bavinckschool is gevestigd in een prachtig Dudokgebouw aan de Bosdrift 21 te Hilversum. We hebben 11 lokalen, een gymzaal en een mediatheek.