Dr. H. Bavinckschool

Leespaleis

Voor sommige kinderen is het lezen niet zo vanzelfsprekend. Ze hebben thuis en in de klas veel geoefend, maar gaan niet vooruit. Als een kind 2 AVI- niveau’s achterloopt, kan het kind door de leerkracht worden aangemeld bij het leespaleis in school.

De intern begeleider en de leespaleisbegeleiders zullen kijken of het kind in aanmerking komt voor het leespaleis. Als het kind in aanmerking komt en aan de beurt is, zal het kind 2 keer in de week onder schooltijd individueel leesonderwijs krijgen. 

Het kind zal dan 45 minuten oefenen met speciale computerprogramma’s zoals Hemstim, leesboekjes, kranten en tijdschriften. Als afsluiting zal er altijd een spelletje gedaan worden. Het komen bij het leespaleis moet voor de kinderen een feest zijn. De kinderen moeten ervaren dat lezen leuk is. Motivatie is het belangrijkste. Zonder motivatie zal het voor een kind moeilijk zijn om een AVI hoger te komen.

Veel lezen is heel erg belangrijk, daarom krijgt het kind ook huiswerk mee. Als een kind een AVI-niveau omhoog is, zal het na het afbouwen (5 sessies) stoppen bij het leespaleis en in de klas verder gaan met veel extra oefenen.

Om ook andere kinderen in de gelegenheid te stellen deel te nemen aan het leespaleis, is afgesproken dat de behandeling maximaal 45 sessies mag duren.

Een belangrijke voorwaarde voor het slagen van het leespaleis is een goede samenwerking tussen het kind, de ouders, de leerkracht en de leespaleisbegeleiders.

We zoeken actief naar mogelijkheden om meer kinderen toe te laten in het leespaleis. Belangrijk is wel dat een specifieke training wordt gevolgd, voordat de begeleider geschikt is om de sessies te mogen geven.

Agenda

Nog geen items beschikbaar

Bavinckschool Hilversum

Bosdrift 21
1214 JS Hilversum
t: 035 624 60 52
e: bavinck@proceon.nl

Terug naar boven

De Dr. H. Bavinckschool is gevestigd in een prachtig Dudokgebouw aan de Bosdrift 21 te Hilversum. We hebben 11 lokalen, een gymzaal en een mediatheek.