Dr. H. Bavinckschool

Medezeggenschapsraad

Iedere school binnen Stichting Proceon heeft een eigen medezeggenschapsraad (MR). In deze raad zitten 3 gekozen ouders en 3 personeelsleden. De ouders worden gekozen voor een periode van 3 jaar. De bevoegdheden van de MR staan beschreven in het reglement medezeggenschapsraad Stichting Proceon.

In het kort komt het er op neer dat de leden van de MR meedenken met de beleidsmakers van de school. Zij geven gevraagd en ongevraagd adviezen op alle beleidsterreinen van de school en hebben op bepaalde beleidsterreinen zelfs instemmingsrecht. Wanneer deze instemming niet wordt verleend, zal de directie de plannen moeten aanpassen. Het is dus van groot belang dat de mensen van de MR goede contacten onderhouden met hun achterban, alle ouders en alle personeelsleden. Op de Bavinckschool maakt de MR voor informatie vanuit de ouders gebruik van de klankbordgroep.

E-mailadres MR: mrbavinck@bavinck.proceon.nl Dit e-mailadres is beveiligd tegen spambots, u heeft JavaScript nodig om het te kunnen bekijken  of mrbavinck@proceon.nl...Dit e-mailadres is beveiligd tegen spambots, u heeft JavaScript nodig om het te kunnen bekijken

In de MR van onze school worden de ouders vertegenwoordigd door:

- Jeroen van Grondelle, vader Marit (groep 5) en Mats (groep 3).
- Cas van der Horst, vader van Warre (groep 6).
- Michel Lugt, vader van Eline (groep 8) en Hanna (groep 4). 

De personeelsgeleding van de MR wordt vertegenwoordigd door:

- Daniël van Halsema
- Miranda Meijer (niet op de foto)
- Melissa de Ruig

 

Verslag MR-vergadering        

Agenda

Nog geen items beschikbaar

Bavinckschool Hilversum

Bosdrift 21
1214 JS Hilversum
t: 035 624 60 52
e: bavinck@proceon.nl

Terug naar boven

De Dr. H. Bavinckschool is gevestigd in een prachtig Dudokgebouw aan de Bosdrift 21 te Hilversum. We hebben 11 lokalen, een gymzaal en een mediatheek.