Dr. H. Bavinckschool

Medezeggenschapsraad

Iedere school binnen Stichting Proceon heeft een eigen medezeggenschapsraad (MR). In deze raad zitten 3 gekozen ouders en 3 personeelsleden. De ouders worden gekozen voor een periode van 3 jaar. De bevoegdheden van de MR staan beschreven in het reglement medezeggenschapsraad Stichting Proceon.

In het kort komt het er op neer dat de leden van de MR meedenken met de beleidsmakers van de school. Zij geven gevraagd en ongevraagd adviezen op alle beleidsterreinen van de school en hebben op bepaalde beleidsterreinen zelfs instemmingsrecht. Wanneer deze instemming niet wordt verleend, zal de directie de plannen moeten aanpassen. Het is dus van groot belang dat de mensen van de MR goede contacten onderhouden met hun achterban, alle ouders en alle personeelsleden. Op de Bavinckschool maakt de MR voor informatie vanuit de ouders gebruik van de klankbordgroep.

E-mailadres MR: mrbavinck@bavinck.proceon.nl Dit e-mailadres is beveiligd tegen spambots, u heeft JavaScript nodig om het te kunnen bekijken  of mrbavinck@proceon.nl...Dit e-mailadres is beveiligd tegen spambots, u heeft JavaScript nodig om het te kunnen bekijken

In de MR van onze school worden de ouders vertegenwoordigd door:

- Jeroen van Grondelle, vader van Hidde (groep 8), Marit (groep 4) en Mats (groep 2).
- Cas van der Horst, vader van Warre (groep 5) en Mels (groep 8).
- Michel Lugt, vader van Eline (groep 7) en Hanna (groep 3). 

De personeelsgeleding van de MR wordt vertegenwoordigd door:

- Daniël van Halsema
- Miranda Meijer
- Melissa de Ruig


Verslag MR vergadering Woensdag 4 oktober 2016 19.00u 20.30u

Aanwezig: Willemien Trommel, Melissa de Ruig, Daniël van Halsema , Miranda Meijer, Jeroen van Grondelle, Michiel de Lugt, Cas van der Horst (verslag)

Locatie:                                    Bavinck, kamer Willemien

  

1.     Welkom aan Melissa , maakt briljante entrée met taart.

 

2. Toestemming aan Jaarplan verleend door de inhoudelijke toevoegingen over de BBC.

 

3 . thema boeken week. GRiezelen

Versie Bavinck: Griezelen maar dan blij moedig.

Uitleg God is altijd bij je dus bang zijn is niet nodig.

 

4.   Jaarplan aanvulling over de BBC:

ondermeer Kleuters uit de BBC : spelen is een grotere meer waarde.

Gr 3, naar BBC gaan kan  beter iets later dan in Gr 3.

Hogere groepen kunnen

·         rekentijgers uitleg bij de moeilijke sommen.

·         Bovenbouw

·         Leren Leren

·         Leren Plannen

·         Leren ( jezelf ) presenteren

·         Wetenschap en Techniek

·         Taal gebied onderbouw creatieve taal gevoel

·         Bovenbouw meer technisch

 

Verder

Technisch lezen komt er binnen kort aan voor de BBC

Subsidie aanvraag: professionalisering Geerte en Sara ( hoog begaafden onderwijs ) (uitslag NOVEMBER)

Moment van bepalen van de speerpunten in het jaarplan ( Januari )

Ouder betrokkenheid vergroten op school eerst in de BBC

 

Compliment voor de aanvullingen

 

5.   Voorafgaand aan de Jaarplanning van de MR rondje inventarisatie keuzes van de leden over de betrokkenheid bij de MR?

 

Hoe werkt de klachten regeling?  

AC vrijwillige bijdrage verantwoording

  

6.

Planning

2017 / 2018

Notulen &

Bav Nieuws stukje

22 – november

Extra aandacht voor Ouderberokkenheid –

Michiel

17 - januari

?

Januari

14 - maart

?

Daniël

23- mei

?

Miranda

4 - juli

?

Daniël

 

 

 

????

Project avond – MR ouders koffieschenken

 

Agenda

Nog geen items beschikbaar

Bavinckschool Hilversum

Bosdrift 21
1214 JS Hilversum
t: 035 624 60 52
e: bavinck@proceon.nl

Terug naar boven

De Dr. H. Bavinckschool is gevestigd in een prachtig Dudokgebouw aan de Bosdrift 21 te Hilversum. We hebben 11 lokalen, een gymzaal en een mediatheek.