Dr. H. Bavinckschool

Schoolbeleid

BELEID OUDER-KIND-SCHOOL CONTACT

April 2011 1e versie           September 2013 Concept update

 

Contactmomenten

* Elke dag is er om 14.15 uur de gelegenheid de leerkracht te spreken om iets te melden of een afspraak te maken. De leerkrachten van groep 4 t/m 8 zijn dan in het lokaal. De leerkrachten van groep 1 t/m 3 staan op het schoolplein.

* De ouder maakt een afspraak met de leerkracht als er meer tijd nodig is voor een bepaald onderwerp. Deze gesprekken vinden bij voorkeur na 14.45 uur plaats.

* Ouders en leerkrachten kunnen per e-mail communiceren. Het is belangrijk dat het doel blijft om informatie uit te wisselen. Een discussie of verschil van mening is niet geschikt om dat per e-mail te bespreken. Hiervoor kan de ouder of leerkracht een afspraak maken.

* Ouders en leerkrachten kunnen telefonisch communiceren na 14.00 uur of tussen 08.00-08.20 uur. Ook hiervoor geldt dat een discussie of verschil van mening in een gesprek op school zal plaats vinden.

* Oudergesprekken november; deze zijn facultatief. Ouders kunnen zich inschrijven.

* Rapportbesprekingen vinden 2 keer per schooljaar plaats (midden en eind schooljaar) n.a.v. een kindgericht rapport en het ouderportaal van Parnassys.

* Er is een kijkmiddag aan het eind van de kinderboekenweek en er is een kijkavond aan het eind van de projectmaart.

 

Open sfeer in school

* Eén keer per schooljaar wordt er een film van een les vertoond.

* Talentenmiddag; ouders kunnen zich inschrijven om workshops aan een groepje kinderen te geven.

* Inloop gr. 1, 2 en 3 (elke ochtend). School open om 08.23 uur.

* Gr. 4 inloop t/m de kerstvakantie. School open om 08.23 uur.

* Inloop gr. 5 t/m 8; de kinderen komen zelfstandig binnen zonder ouders. De eerste week van het schooljaar kunnen ouders nog mee de klas in; daarna niet meer. School open om 08.23 uur.

* Informatieavond begin schooljaar in 2e week: hand-outs per groep, presentatie door leerkrachten.

* Foto-albums op de website en hand-out per groep.

* ‘Nieuwjaarsborrel met inhoud’  over pedagogische onderwerpen door externe deskundigen.

* Via Twitter zijn activiteiten in enkele groepen te volgen. Koppeling met website volgt.

* Maandmemo van de leerkracht over wat er belangrijk is v.w.b. huiswerk, activiteiten, toetsen, begeleiding van ouders.

 

Rapportage

* Via het ouderportaal Parnassys zijn hulpplannen en toetsresultaten in te zien.

* Twee keer per jaar een rapportmap met foto’s, creativiteit en reflectie in het rapport.

* De Weekplanner gaat elke week mee naar huis.

 

Verwachtingen van het team

* Het team wil ouders goed informeren en open staan voor een gesprek. Tegelijkertijd moet de benodigde gesprekstijd wel in verhouding zijn. Er wordt van ouders gevraagd om na te denken of een vraag of opmerking echt relevant is. De primaire taak van de leerkracht blijft les geven en lessen voorbereiden.

* In geval van grensoverschrijdend gedrag gaat de leerkracht niet in discussie over een besluit of maatregel. De leerkrachten luisteren wel naar de kant van het verhaal van de ouder of leerling, maar de leerkracht heeft en houdt altijd het gezag.

 

Teamafspraken

* De leerkrachten geven alle informatie in de maandmemo en dat moet in principe voldoende zijn. Ze hebben afspraken gemaakt hoeveel tijd er per groep besteed kan worden aan vragen van ouders. De primaire taak van de leerkracht blijft centraal staan.

* De leerkracht staat achter een besluit of maatregel en moet de kans krijgen om elk kind op de juiste manier te begeleiden. Er mag geduld, begrip en vertrouwen van ouders gevraagd worden.

Agenda

Nog geen items beschikbaar

Bavinckschool Hilversum

Bosdrift 21
1214 JS Hilversum
t: 035 624 60 52
e: bavinck@proceon.nl

Terug naar boven

De Dr. H. Bavinckschool is gevestigd in een prachtig Dudokgebouw aan de Bosdrift 21 te Hilversum. We hebben 11 lokalen, een gymzaal en een mediatheek.