Dr. H. Bavinckschool

Beleid ouder-kind-school contact

Vastgesteld met instemming van de MR           dd. 28-05-2014

 

Contactmomenten

* Elke dag is er om 14.15 uur de gelegenheid de leerkracht te spreken om iets te melden of een afspraak te maken. De leerkrachten van groep 4 t/m 8 zijn dan in het lokaal. De leerkrachten van groep 1 t/m 3 staan op het schoolplein.

* De ouder maakt een afspraak met de leerkracht als er meer tijd nodig is voor een bepaald onderwerp. Deze gesprekken vinden bij voorkeur na 14.45 uur plaats.

* Ouders en leerkrachten kunnen per e-mail communiceren. Het is belangrijk dat het doel blijft om informatie uit te wisselen. Een discussie of verschil van mening is niet geschikt om dat per e-mail te bespreken. Hiervoor kan de ouder of leerkracht een afspraak maken.

* Ouders en leerkrachten kunnen telefonisch communiceren na 14.00 uur. Ook hiervoor geldt dat een discussie of verschil van mening in een gesprek op school zal plaatsvinden.

* Rapportbesprekingen vinden 2 keer per schooljaar plaats (midden en eind schooljaar) n.a.v. een kindgericht rapport en het ouderportaal van Parnassys.

* Er is een kijkmiddag aan het eind van de Kinderboekenweek en er is een kijkavond aan het eind van de projectmaart.

 

Verwachtingen van het team

Graag willen wij met ouders samenwerken. Daarbij vinden we het belangrijk dat ouders zich gehoord voelen door het team en staan daarbij altijd open voor een gesprek over het kind. De leerkracht besteedt vanzelfsprekend de benodigde tijd aan gesprekken met ouders. De belangrijkste taak van de leerkracht is lesgeven en lessen voorbereiden. Daarom moet de benodigde gesprekstijd voor ouders hiermee wel in verhouding zijn en dienen beide partijen vragen te stellen die in het belang zijn van de ontwikkeling van het kind. Om de tijd van de leerkracht efficiënt te gebruiken, zijn er vaste contactmomenten.

 

Open sfeer in school

* Eén keer per schooljaar krijgt de ouder gelegenheid om een les in de groep te zien.

* Talentenmiddag; ouders kunnen zich inschrijven om workshops aan een groepje kinderen te geven.

* Inloop gr. 1, 2 en 3 (elke ochtend). School open om 08.23 uur.

* Gr. 4 inloop t/m de herfstvakantie. School open om 08.23 uur.

* Inloop gr. 5 t/m 8; de kinderen komen zelfstandig binnen zonder ouders. De eerste week van het schooljaar kunnen ouders nog mee de klas in; daarna niet meer. School open om 08.23 uur.

* Informatieavond begin schooljaar in 2e week: hand-outs per groep, presentatie door leerkrachten.

* Foto-albums op de website en hand-out per groep.

* Via Twitter zijn activiteiten in enkele groepen te volgen.

* Maandmemo van de leerkracht over wat er belangrijk is v.w.b. huiswerk, activiteiten, toetsen, begeleiding van ouders.

 

Rapportage

* Via het ouderportaal Parnassys zijn hulpplannen en toetsresultaten in te zien.

* Twee keer per jaar een kindgericht rapport met foto’s, creativiteit en reflectie in het rapport.

* De Weekplanner gaat elke week mee naar huis.

 

Grensoverschrijdend gedrag

In geval van grensoverschrijdend gedrag zal de leerkracht een besluit of maatregel nemen. De leerkracht zal ook luisteren naar de kant van het verhaal van de ouder of leerling. In  samenwerking met de schoolleiding kan er zonder discussie een passend besluit of maatregel worden genomen.

Er mag geduld, begrip en vertrouwen van ouders, gevraagd worden.

Agenda

Nog geen items beschikbaar

Bavinckschool Hilversum

Bosdrift 21
1214 JS Hilversum
t: 035 624 60 52
e: bavinck@proceon.nl

Terug naar boven

De Dr. H. Bavinckschool is gevestigd in een prachtig Dudokgebouw aan de Bosdrift 21 te Hilversum. We hebben 11 lokalen, een gymzaal en een mediatheek.